Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Огляд та передогляд речей, предметів та валюти

Перевірка речей, предметів валюти та цінностей, переміщуваних через митний кордон України, здійснюється за наявності підстав, що громадянин перевозить через кордон предмети, які підлягають контролю державними органами. В цьому випадку митниця має право зробити огляд, а також передогляд речей з розкриттям багажу цього громадянина.

Також, з метою перевезення через митний кордон України предметів, заборонених для транзиту, огляду і передогляду можуть підлягати речі громадян, які переміщуються транзитом через територію України або знаходяться в транзитній зоні міжнародного аеропорту.

Якими ж правами користується громадянин при здійсненні таких дій митних органів, як огляд? Насамперед, огляд чи передогляд речей громадянина або його уповноваженого представника, який діє на підставі належним чином оформленої документації, здійснюється митницею нотаріально з обов'язковою присутністю представника підприємства (фірми), що здійснює пересилку таких речей.

Від огляду (передогляду) особистих речей, валюти, цінностей тощо слід відрізняти таку виняткову форму митного контролю як особистий огляд. Останній може проводитись винятково за розпорядженням начальника митниці або особи, яка заміщає його, і тільки за наявності достатніх підстав вважати, що громадянин, який перетинає митний кордон України (або знаходиться в зоні митного контролю чи транзитній зоні міжнародного аеропорту) приховує предмети контрабанди (див. наступні теми) або предмети, що "безпосередньо є об'єктами" порушення митних правил чи заборонені для транзиту через територію України. Нагадаємо, що предметами, забороненими до транзиту через територію України, є:

1. Наркотичні речовини.

2. Сильнодіючі отрутні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю чи містять загрозу життю населення і тваринного світу, або можуть спричинити руйнацію навколишнього середовища (крім випадків, прямо передбачених законодавством).

3. Інші предмети, заборонені для транзиту через територію України.

Перед проведенням процедури з особистого огляду посадова особа митниці повинна пред'явити громадянинові письмове рішення начальника митниці (особи, яка його заміщає) про здійснення

зазначених дій і, крім того, запропонувати добровільно видати

приховані предмети.

Здійснення особистого огляду може проводитись особою митниці тільки однієї статі з особою, яка оглядається, та в присутності двох свідків (понятих) (можна більше) тієї ж статі в ізольованому приміщенні, що відповідає всім санітарно - гігієнічним вимогам і нормам. Доступ до цього приміщення громадян і осіб, які не беруть участі в огляді, а також можливість спостерігати за здійсненням особистого огляду з боку цих громадян та осіб виключені. Необхідною умовою для проведення особистого огляду є присутність (і проведення огляду) медичного працівника, якщо передбачається обстеження тіла.

Після закінчення особистого огляду складається протокол за спеціальною формою, встановленою ДМС та Міністерством юстиції України. Протокол повинен бути підписаний посадовою особою митниці, яка здійснювала особистий огляд, понятими, громадянином, який проходив огляд, а при обстеженні медичним працівником - також цим працівником. Громадянин, у відношенні якого було зроблено огляд, може відмовитися підписувати протокол, про що в протоколі буде зроблено відповідний запис. Доцільніше в такій ситуації зробити заяву (в протоколі для цього має бути достатньо місця) про те, що в процесі особистого огляду були допущені певні порушення, громадянин не згоден з результатами проведення такого огляду і вимагає при цьому відшкодування завданої шкоди. Після цього можна сміливо підписуватися. Один примірник цього протоколу повинні видати громадянинові, відносно якого було застосовано огляд, під розписку для того, щоб він, у разі потреби, зміг оскаржити дії працівників митниці.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.