Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Перелік відомостей, що надаються громадянами у випадку перевезення ними через кордон України товарів та інших предметів

Пересічення громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон за документами на право в'їзду/виїзду з України.

Документами, що дають право на пересічення державного кордону, є:

• паспорт громадянина України для виїзду за кордон (загальногромадянський закордонний паспорт);

• дипломатичний паспорт;

• службовий паспорт;

• проїзний документ дитини;

• посвідчення особи моряка;

• посвідчення члена екіпажу.

Існують випадки, прямо передбачені в міжнародних договорах України, коли замість вищезазначених документів можуть використовуватись інші документи на право в'їзду/виїзду з України.

У випадку втрати громадянином, який постійно проживає в Україні, зазначених документів за межами України, документом, що дає право на в'їзд до України, буде посвідченням особи на в'їзд до України, яке видається консульською установою України за кордоном. Такий документ (на право виїзду з України і в'їзду до України) як-посвідчення особи на повернення до України, вважається дійсним, якщо воно відповідає спеціально встановленому зразку уповноваженого на те (консульського) органа й оформлений належним чином.

Крім того, громадянин України не може бути обмежений у праві на в'їзд до України.

З метою спрощення порядку виїзду громадян України за кордон встановлено, що виїзд громадян за кордон здійснюється за відповідними документами, дійсними для поїздок за кордон, без внесення до них дозвільних записів, за наявності візи іноземної держави, до якої прямує громадянин або запрошення встановленого зразку, якщо інше не передбачено міжнародним Договором України.

В пункті пропуску громадяни, їх транспортні засоби, вантажі та інше майно підлягають прикордонному і митному контролю і контролю з метою безпеки цивільної авіації (для повітряного сполучення), а також санітарно-карантинному, ветеринарному, екологічному контролю, контролю вивезення з України культурних цінностей та інших видів контролю, передбачених законодавством.

В тих випадках, коли відбувається ввезення до території України або вивезення за її межі громадянами рослин, тварин, предметів тваринного і рослинного походження, токсичних і радіоактивних речовин, сировини та інших матеріалів, митне оформлення може бути завершеним тільки по закінченні відповідних - ветеринарного, фітосанітарного, екологічного - видів контролю.

Прикордонний контроль є одним з важливих видів контролю, тому він передбачає перевірку в громадян паспортів, огляд транспортних засобів вантажів та іншого майна і пропуск їх через державний кордон. Для правильного проведення прикордонного контролю громадяни надають службовій особі контрольно-пропускного пункту Прикордонних військ паспорт, а в разі потреби, й інші документи, передбачені відповідними міжнародними договорами України.

В ході перевірки паспортів, службові особи КПП з'ясовують наявність обмежуючих обставин, за яких громадянинові може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України, а в разі потреби, проводять опитування громадян, які перетинають державний кордон, для з'ясування обставин, пов'язаних з їх пропуском через державний кордон.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.