Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Види заохочення імпорту ввізним митом

За ступенем заохочення імпорту ввізне мито диференціюється за наступними видами: преференційне, пільгове, повне.

Преференційне мито - найкраще мито, яке встановлюється державою для створення особливо сприятливого режиму для одного чи декількох держав при ввезенні всіх або окремих груп імпортованих

товарів. Преференційне мито надається на засадах взаємності чи в однобічному порядку, але без поширення принципу найбільшого сприяння на треті країни. Це мито широко використовується країнами з розвиненою ринковою економікою.

Так, США застосовують ці види мита у відносинах із країнами Латинської Америки, а також європейськими державами (Великобританією, Францією, Бельгією, Німеччиною, Нідерландами).

Рівень преференційних мит, наданих країнам з розвиненою промисловістю на товари з країн, що розвиваються, різний. Імпорт з найменш розвинених країн здійснюється здебільшого на безмитній основі, а з інших випадках - підлягає, як правило, накладенню мита в розмірі звичайних ставок.В Україні преференційне мито застосовується до товарів та інших предметів, які походять з держав, що входять разом з Україною До митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі

встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України.

У зв'язку з відсутністю переліку країн, до товарів яких застосовується преференційний режим митного накладення, та міжнародних угод про створення митного союзу або спеціальних митних зон, преференційні ставки мита, передбачені Митним тарифом, сьогодні в Україні не застосовуються.

Пільгове мито - це мито, що створює режим найбільшого сприяння імпорту товарів з країн та економічних союзів, з якими Україна уклала торгово-економічні угоди з наданням режиму найбільшого сприяння або національного режиму. Таким чином, іноземні суб'єкти господарської діяльності цих країн чи союзів мають пільгові ставки ввізного мита.

В даний час діє перелік країн, з якими Україна уклала торгово-економічні угоди з наданням режиму найбільшого сприяння або національного режиму. При ввезенні до митної території України товарів та інших предметів, які походять з зазначених у переліку країн, застосовуються пільгові ставки ввізного мита.

Повне мито — це мито, яке застосовується до товарів, що походять з країн, які не увійшли до переліку держав, з якими укладено угоди про вільну торгівлю та торгово-економічні угоди з наданням режиму найбільшого сприяння або національного режиму, а також до товарів, країну походження яких не встановлено.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.