Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний поПлатник мита при переміщенні товарів через митний кордон України і механізм обкладення митом

Переміщення товару через митний кордон України - це ввезення до митної території України, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів або предметів будь-яким способом, включаючи використання з цією метою трубопровідного транспорту та ліній електромереж.

Платниками мита є фізичні і юридичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, що підлягають митному накладенню відповідно до чинного законодавства.

Об'єктом накладення (рис. 6.1) виступає митна вартість або фізична одиниця імпортованих товарів або інших предметів, які переміщають через митний кордон України. Для визначення митної вартості товарів валюта контракту перераховується в національну валюту України за курсом Національного банку України на дату надання митної декларації.Механізм нарахування і сплати мита включає декілька лементів, таких як порядок визначення контрактної вартості товару, порядок визначення країни походження товару, порядок визначення

товарної групи товару, що імпортується, порядок застосування пільг, якщо такі передбачено для даного товару, порядок нарахування і сплати митного збору (рис. 6.2).Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному накладенню, проводиться на основі їх митної вартості, тобто ціни, фактично сплаченої або яка підлягає сплаті за них на момент пересічення митного кордону України. При визначенні митної вартості до неї включається ціна придбання товару, зазначена в рахунку-фактурі і фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунку-фактури, враховуються також базисні умови постачання, які використовуються в залежності від способу перевезення товару та інших предметів.

Наочно базисні умови поставки в залежності від способу перевезення товару наведено на рис. 6.3. Більш детально про базисні умови поставки товарів викладено в темі 10.Під час розрахунку витрат на транспортування до кордону України, якщо їх, згідно з умовами постачання, не було включено до вартості товару при поставці на безкоштовній основі або за допомогою транспортних коштів покупця, для розрахунку транспортних витрат мають використовуватися дані бухгалтерського обліку про калькуляцію транспортних витрат, включаючи всі необхідні статті або елементи витрат. Якщо декларація заповнюється на товари декількох видів. то витрати на транспортування розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно до їхньої ваги.

В тому випадку, якщо бухгалтерські дані щодо витрат на перевезення даним видом транспорту відсутні, до митної вартості включається сума, розрахована на основі діючих на момент транспортування вантажу тарифів на перевезення відповідним видом транспорту.

Якщо згідно умов постачання до вартості товару декларантом (декларант - це юридична або фізична особа, яка здійснює декларування товарів чи інших предметів) включено витрати на транспортування після пересічення митного кордону України, при визначенні митної вартості вони можуть бути виключені.

У разі явної невідповідності заявленої митної вартості товарів та інших предметів або у разі неможливості перевірки їхньої кількості, митні органи України визначають митну вартість послідовно, на основі ціни на ідентичні товари та інші предмети в провідних країнах-експортерах вказаних товарів та інших предметів.

При визначенні митної вартості іноземна валюта перераховується у валюту України за курсом Національного банку України, що використовується для розрахунків за зовнішньоекономічними операціями і діє на день надання митної декларації.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.