Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Поняття, порядок застосування ВМД та оформлення стандартизованих бланків ВМД декларантом

Вантажна митна декларація (далі - ВМД) - це заява, яка містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

Митний режим - сукупність положень, які визначають (для митних цілей) статус товарів та інших предметів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України.

Прийняття митницею ВМД для оформлення - процедура попередньої перевірки відомостей, вказаних у ВМД, на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про вантажну митну декларацію (Постанова КМУ від 09.06.1997 р. № 574) і згідно наданих документів.

ВМД застосовується під час декларування суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (юридичними або фізичними особами) товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України, в порядку, встановленому Митним кодексом України, Положенням про ВМД та іншими актами законодавства України.

Орган Державної митної служби не приймає ВМД для оформлення:

якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

- якщо вона заповнена декларантом з порушенням Положення про ВМД;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі відмови в прийнятті ВМД для оформлення обов'язково заповнюється картка відмови у митному оформленні згідно з порядком, встановленим Державною митною службою.

Достовірність вказаних декларантом відомостей у ВМД, заповненій згідно з діючими правилами і засвідченій ним у встановленому порядку, має закріплюватись за допомогою одного з видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ВМД і реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД в журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, вказані у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

У разі прийняття ВМД для оформлення їй надається реєстраційний номер і проводиться реєстрація в журналі обліку ВМД. Реєстраційний номер ВМД - дванадцятизнаковий цифровий код, в якому:

- перші п'ять знаків - код органу Державної митної служби, в якому реєструється ВМД згідно Класифікатора митних органів;

- шостий знак - остання цифра поточного року, що відділяється з обох боків скісною рискою;

- останні шість знаків - порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (в порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Журнал обліку ВМД містить:

- порядковий номер ВМД згідно журналу обліку;

- дату реєстрації;

- реєстраційний номер ВМД;

- тип ВМД;

- відомості про відправника і одержувача (назва, юридична адреса, для резидентів код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України);

- відомості про особу, відповідальну за фінансове

врегулювання;

- відомості про декларанта;

- прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампу "Під митним контролем";

- прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки;

- номер картки відмови в митному оформленні;

- примітки.

За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть вноситися інші додаткові відомості.

Орган Державної митної служби може відмовити в митному оформленні товарів виключно у випадках, передбачених законодавством України, після завершення процесу прийняття ВМД до оформлення.

ВМД складається з уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 на п'яти скріплених основних аркушах різного кольору і відповідної кількості додаткових аркушів уніфікованого адміністративного документу форми МД-3. Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Державною митною службою, замість додаткових аркушів форми МД-3 допускається заповнення специфікацій форми МД-8.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.