Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Умови постачання (FAS, FOB, CFR, CIF), які використовуються тільки при морських перевезеннях через митний кордон

ФАС- вільно уздовж борту судна (найменування порту відвантаження)- FAS (free alongside ship)- умова контракту, яка використовується тільки при морських перевезеннях. При цьому продавець зобов'язаний за власний рахунок доставити товар в обумовлений контрактом порт відвантаження, сплатити всі витрати в порті відвантаження у встановлений термін (дату). На цьому обов'язки продавця і, відповідно, його витрати вважаються завершеними.

Покупець має укласти угоду перевезення, внести платню за перевезення та заздалегідь повідомити продавця про місце доставки вантажу (повідомивши при цьому назву судна, термін доставки товару, умови відвантаження), а також відвантажити товар на борт судна. Покупець також сплачує додаткові витрати, що виникли під час несвоєчасного інформування продавця або через порушення перевізником його зобов'язань.

Ризик випадкової загибелі переходить до покупця з моменту фактичного постачання товару вздовж борту судна в узгодженому пункті відвантаження в обумовлений строк.

Дана умова, на відміну від інших, зобов'язує покупця отримати за власний рахунок та на свій ризик не тільки імпортні, а й експортні ліцензії, а також виконати всі митні формальності, необхідні

як для ввезення, так і для вивезення товару. Тому, якщо покупець не в змозі виконати це зобов'язання в країні продавця, "Інкотермс" не рекомендує використовувати умову FAS. У випадку ж, коли покупець хоче отримати товар вздовж борту судна, при виконанні продавцем митних процедур в умові FAS має бути додатково зазначено "із сплатою митних зборів для вивезення".

ФОБ- вільно на борті судна (найменування порту відвантаження)- FOB (free on board)- умова, яка використовується при морських перевезеннях. За нею продавець зобов'язаний за власний рахунок доставити товар на борт судна, зафрахтованого покупцем, а також у зазначений термін в узгодженому порту відвантаження повідомити та передати йому документи разом з коносаментом.

Покупець укладає угоду перевезення, повідомляє продавцеві назву судна, місце відвантаження, необхідну дату поставки та несе всі витрати, пов'язані з переміщенням товару, з моменту фактичного переходу товару через поручні судна в зазначеному порті відвантаження. Він також несе всі додаткові витрати, пов'язані з запізненням судів, несвоєчасною інформацією щодо їх позиції тощо.

Експортні митні формальності здійснює продавець за власний рахунок.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить від продавця до покупця в момент фактичного пересічення товаром поручнів судна в узгодженому сторонами порті відвантаження.

При передачі товару перевізникові до прийняття його на борт судна або до прибуття судна до порту доцільно замість умови FAS використовувати умову "франко перевізник".

Вартість та фрахт (найменування порту призначення) - CFR (cost and freight)- умова, яка використовується при перевезенні товарів лише морським транспортом, згідно з якою доставку товару до порту призначення організує продавець за власний рахунок. Він зобов'язаний зафрахтувати судно, сплатити вартість перевезення до визначеного в контракті порту призначення та відвантажити запакований в морську упаковку товар на борт судна в зазначений термін. Після відвантаження товару продавець зобов'язаний повідомити про це покупцеві та передати йому комплект документів, включаючи коносамент.

Покупець має сплатити витрати щодо відвантаження товару при перевезенні нелінійними судами (судами регулярних судохідних ліній, де тарифи побудовані таким чином, що витрати з відвантаження включаються до фрахту, вони, відповідно, сплачуються продавцем) та сплатити всі інші витрати, пов'язані з транспортируванням, крім оплати фрахту.

Експортні формальності виконує та сплачує продавець.

Ризики загибелі або пошкодження товару переходять до покупця при фактичному переході товару через поручні судна в порті відвантаження. Таким чином, тут момент ризику не співпадає з моментом розподілення витрат.

"Інкотермс" рекомендує у випадках, якщо момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, зокрема при перевезенні в контейнерах, замість умови CFR використовувати умову "перевезення сплачено до...".

СИФ- вартість, страхування і фрахт (найменування порту призначення) - CIF- умова, яка використовується при морських перевезеннях. Вона передбачає практично такі ж зобов'язання продавця та покупця, що і "вартість і фрахт".

Відмінність умови CIF полягає в тому, що в цьому випадку продавець має також за власний рахунок застрахувати товар від ризиків загибелі або пошкодження під час перевезення на користь покупця та передати йому страховий поліс Страхування товару має бути зроблено у страховиків з гарною репутацією, або в страхових компаніях у валюті контракту до порту призначення на умовах "вільно від приватної аварії" в розмірі вартості, передбаченої в контракті плюс 10%, що є мінімальними умовами страхування. Тому, за вимогою покупця та за його власний рахунок, продавець повинен провести страхування від воєнних ризиків, страйків, заколотів тощо, якщо страхування від таких ризиків можливе.

Стосовно використання даної умови в "Інкотермс" також зазначено, що у випадках, якщо момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення (наприклад, при перевезенні в контейнерах) замість нього доцільним буде використання умови "провізна платня та страхування сплачеш до (пункт призначення)...".

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.