Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Транспортні документи

При переміщенні товарів чи інших предметів через кордон України всі транспортні документи повинні містити обов'язкові реквізити, а саме:

• найменування продавця і покупця, адреса, номери телефонів;

• назва документа, дата і місце його виписки;

• номер контракту і дата його підписання;

• найменування товару, його описання і кількість;

• вид упакування і маркування.

Безліч документів, які використовуються в міжнародній торгівлі, можна розбити на наступній основі.

Транспортні документи (коносаменти, авіаційні накладні, комбіновані транспортні коносаменти тощо). Транспортним документом є документ, що свідчить про завантаження вантажу на борт, відправлення або прийняття його під відповідальність. Такі документи призначені для надання посвідчень про укладення контракту на перевезення, про прийняття товарів (перевізником) і, у деяких випадках, для посвідчення права власності, тобто права власника цих документів на володіння відповідними товарами.

Види транспортних документів:

а) коносамент - це посвідчення про укладення контракту на перевезення між судноплавною компанією і замовником. Коносаменти, які визначають право власності на товар, є товаророзпорядчим документом. Але тільки повний комплект підписаних екземплярів коносамента дає його власникові право власності на товар. Товари надаються покупцеві після пред'явлення підписаного оригіналу коносамента.

Обов'язковими реквізитами коносамента є: назва судна, місце завантаження, найменування відправника вантажу і вантажоодержувача.

Коносамент може бути виписаний на визначену особу (іменний коносамент), за його наказом (ордерний коносамент) або на пред'явника (коносамент на пред'явника);

б) авіаційна транспортна накладна. Використовується при перевезеннях товару повітрям. Не є документом, який засвідчує право власності на вантаж. Авіа-накладна містить детальну інформацію про вантажоодержувача та перевезений товар;

в) залізнична вантажна накладна. Використовується при доставці товару залізницею. Залізнична накладна є посвідченням укладеного транспортного контракту із залізницею. Під час залізничних перевезень заповнюється залізнична накладна, що містить основні дані про вантаж - найменування вантажу, вид упакування, кількість місць, вагу, станцію відправлення і призначення. Договір перевезення вважається укладеним з моменту прийому до перевезення станцією вантажу з оформленою накладною;

г) автодорожна транспортна накладна. Виписується на товари, які доставляються дорогами автотранспортом. В ній зазначена адреса відправника вантажу і вантажоодержувача, місце і час доставки. Але ця накладна не є документом на право власності;

д) поштова квитанція. Застосовується у разі доставки товару поштою.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.