Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Офіційні та інші документи

Деякі документи в міжнародній торгівлі передбачено для задоволення юридичних або процедурних вимог уряду країни експорту, імпорту або транзиту, вони називаються офіційними документами. До них відносять наступні:

а) сертифікат походження - посвідчення того, в якій країні виготовлено товари;

б) сертифікат "чорного списку" - посвідчення того, що товари не виготовлені і не перевозилися через країну, з якою країна-імпортер припинила нормальні торгові стосунки;

в) спеціальні документи в рамках ЄС тощо.

До інших видів документів відносять:

а) фінансові документи, наприклад, переказний чи простий вексель, чеки тощо;

б) складські документи. Відбивають взаємовідносини між вантажовласником і власником складу. До них відносять посвідчення складу про прийом товару, квитанція зі складу тощо;

в) митні документи. Необхідні для митного оформлення товарів, До них відносяться митна декларація, ліцензії, посвідчення про походження товару, консульська фактура, сертифікат якості, ветеринарні, санітарні посвідчення тощо;

г) технічна документація. Всі документи, які характеризують властивості товарів: паспорт, креслення, інструкції тощо.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.