Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Ліцензування зовнішньо-торгових операцій

Ліцензування зовнішньо-торгових операцій може бути у формі:

• дозволу на ведення будь-якого виду зовнішньоекономічної діяльності;

• дозволу на проведення будь-якої експортно-імпортної операції.

Ліцензування експортно-імпортних операцій полягає в необхідності отримання дозволу, виданого державними органами, на здійснення зовнішньо-торгових операцій, експортних чи імпортних, з певними товарами, включеними до списків ліцензованих за імпортом або експортом. Ліцензія експортна (імпортна)- це відповідним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого часу певних товарів або валютних засобів з метою інвестицій та

кредитування.

В Україні застосовуються наступні види ліцензій:

• генеральна;

• разова (індивідуальна);

• відкрита (індивідуальна).

Ліцензія відкрита (індивідуальна)- це дозвіл на експорт ("імпорт) товару протягом визначеного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу.

Ліцензія разова (індивідуальна)- це одноразовий дозвіл іменного характеру, що видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період, необхідний для здійснення експортної (імпортної) операції.

Ліцензія генеральна - відкриття дозволу на експортні (імпортні) операції щодо певних товарів або певної країни (групи країн) протягом періоду дії режиму ліцензування щодо цього товару.

Ліцензії на експорт (імпорт) товарів видаються Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України.

Ліцензування операцій з переміщення валютних цінностей з метою інвестицій або надання кредитів суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснюється Національним банком України.

Ліцензії на експортно-імпортні операції видаються на основі заявок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності згідно форми, затвердженої Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України.

Заявка на ліцензію повинна містити наступні реквізити:

• номер заявки;

• офіційне найменування суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності і номер посвідчення учасника зовнішньоекономічної діяльності;

• найменування і код товару;

• виробник товару;

• споживач товару;

• шифр і назва країни, до якої товар експортується або з якої він імпортується;

• термін дії;

• кількість і вартість товару (у випадку квотування експорту/імпорту і видачі відкритої індивідуальної ліцензії);

• повне найменування й адреса продавця і покупця;

• вид договору;

• валюта платежу;

• ціна товару тощо.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.