Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Термін розгляду звернень і скарг. Право на особистий прийом громадян і порядок роботи зі скаргами іноземців митними органами

Варто зазначити, що відповіді громадянам на їх звернення надаються працівниками, які розглядають ці звернення. При цьому інспектор митного органа може давати громадянинові роз'яснення по суті питань, зазначених у зверненні.

Усі звернення громадян вирішуються протягом одного місяця з моменту надходження, а ті, які не вимагають додаткового вивчення і перевірки - не більш 15 днів. При цьому безпосередній керівник митного органу може встановити скорочений термін розгляду заяви чи скарги. У випадку ж, коли рішення заявлених питань вимагає спеціальної перевірки, вивчення додаткових матеріалів, прийняття інших заходів, терміни розгляду звернення, як виключення, можуть бути продовжені керівником митного органу або його заступником,

але не довше, ніж на один місяць, з обов'язковим повідомленням про це "автора" звернення.

Як зазначено в назві цього розділу, крім права на письмове звернення, громадяни мають право на особистий прийом. Проведення особистого прийому покладається на керівників та інші службові особи митних органів України. Можливо читачів зацікавить той факт, що Голова Митної Служби України проводить особистий прийом громадян не менше двох разів на місяць, його заступники і керівники структурних підрозділі в- не менше одного разу на тиждень, а начальники митниць та інші митних установ - два рази на тиждень. Для належної організації прийому складаються відповідні графіки, які затверджуються керівниками митних органів, і знаходяться в спеціально відведених і доступних для відвідувачів місцях. Характерним є те, що прийом громадян проводиться в порядку загальної "живої" черги. Позачергово приймаються інваліди І-III груп, народні депутати, батьки з грудними та малолітніми дітьми, а також вагітні жінки й учасники військових дій. Допускається прихід на особистий прийом з родичами, іншими особами (за їх власним бажанням), які мають безпосереднє відношення до питань, які вирішуються.

Дещо кращі умови для громадян інших країн, а також для осіб без громадянства, які приймаються окремо від громадян України. У разі необхідності до участі в прийомі можуть бути підключені перекладачі. Як бачимо, арифметика проста: іноземців менше звертається, до того ж вони приймаються окремо, отже, їм буде відведено більше часу, імовірність вирішення проблеми більша.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.