Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Проблеми митного регулювання і напрямки з удосконалення митно-тарифної політики в Україні

Так, можна виділити ряд проблем у митному регулюванні і податковій політиці щодо імпорту в період з 1995 по 1999 pp.

В цей період в Україні надзвичайно високими стають ставки акцизного збору, ПДВ, які завдають значної шкоди інтересам імпортерів, споживачам і державі, оскільки система такого оподатковування вигідна тіньовим контрабандним структурам, які мають можливість отримання надприбутку, уникаючи сплати податків та інших зборів. Розглянемо це на прикладі підакцизної групи товарів. Для того, щоб конкурувати з тіньовими структурами, легальні імпортери мали користуватися послугами різноманітних фондів, які мають право на податкові пільги. В процесі скорочення таких пільг і скорочення легального імпорту відбувається монополізація внутрішнього ринку України контрабандними структурами.

Методика розрахунку ставок митних податків на основі вартості імпорту (адвалерні мита) дає можливість несумлінним імпортерам занижувати контрактні ціни і, відповідно, приховувати від оподатковування значну частину обороту.

В зв'язку з тим, що з ростом ставок мита й акцизного збору на імпортні товари не враховувалися технічні можливості введення марок акцизного збору на алкогольні та тютюнові вироби з 15 жовтня 1995 р., частково було припинено легальний імпорт алкогольних і фактично зупинився імпорт тютюнових виробів. В результаті, всупереч інтересам споживачів, зросли ціни на нелегальному ринку, тим самим спричинивши посилення соціальної напруженості.

Невиправданим та неефективним з економічної точки зору є кількісне обмеження на видачу сертифікатів на торгівлю імпортними товарами та збільшення вартості таких сертифікатів (від обсягу роздрібної торгівлі відповідно до кількості населення регіонів), що призводить до дисбалансу попиту і споживання, а також сприяє монололізації ринків тіньовими структурами. Крім того, такий підхід стимулює корупцію серед посадових осіб, які займаються видачею сертифікатів.

Надзвичайно високі ставки оподатковування, відсутність твердих гарантій збереження капіталу, часті зміни в законодавстві створюють серйозні перешкоди для інвестування капіталу через кордон до України, що дуже негативно відбивається на економічній ситуації.

Питання сучасної митної політики України на даний момент залишаються актуальними, тому, згідно Програми діяльності уряду України, послідовно проводяться заходи з дотримання нового Митного кодексу України (грудень 2001 p.), який передбачає:

• впровадження диференційованого підходу до рівня митного накладення в залежності від того, на якому рівні виготовляється товар в країні (недостатньому, достатньому чи надлишковому);

• застосування однобічних обмежень імпорту, включаючи підвищення ставок ввізного мита;

• широке застосування специфічних (на фізичну одиницю товару) і комбінованих ставок мита на товари так званого некритичного імпорту,

• впровадження засобів митно-тарифного захисту сільськогосподарського виробництва в Україні, в тому числі шляхом застосування сезонного мита;

• скорочення переліку країн, які користуються пільгами в сфері митного накладення;

• встановлення межі в 30 % для імпортного мита і розробка графіків поступового зниження рівнів митного накладення імпорту з доведенням протягом 5-7 років до рівнів, обумовлених ГАТТ;

• впровадження єдиного порядку сплати акцизів і ПДВ для товарів як вітчизняного, так і імпортного виробництва (з використанням податкового векселя);

• зміна механізму нарахування акцизу і ПДВ на імпортні товари.

Всі ці засоби спрямовані на адаптацію законодавства України в сфері митно-тарифної політики з нормами і правилами, закріпленими

системою ГАТТ і поступове входження України до міжнародного торгового співтовариства.

В останні роки спостерігається ряд позитивних аспектів у роботі вітчизняної митниці.

Митна служба за підсумками 2000 р. забезпечила реальні й стабільні надходження до державної скарбниці.

Постійно зростають обсяги платежів до бюджету. Якщо в 1995 році внесок митних органів до загального фонду бюджету складав 2,8 %, у 1997 р. - 17,1 %, то в 2000 р. (не дуже сприятливого для міжнародної торгівлі) державна митна служба на основі законодавства стягнула в повному обсязі і направила до бюджету 9 млрд. 20 млн. грн., або 30 % від загального фонду державного бюджету. По суті, кожний з 18 тис. працівників митної служби в 2000 р. заробив для своєї держави близько півмільйона гривень.

Незабаром на митну службу України чекає відповідальна робота з захисту національних інтересів країни, забезпечення стабільного росту нашої економіки.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.


← prev content next →