Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Властивості процесу управління

Процес управління має низку загальних властивостей, головніші з яких є: безперервність; циклічність; послідовність; мінливість; сталість; відповідність.

Безперервність даного процесу обумовлена самою природою управління, пов'язана з необхідністю постійного впливу на відповідні об'єкти. У процесі управління робиться оцінка стану об'єкта впливу, виявляються проблемні ситуації, визначаються цілі та завдання, ведеться пошук шляхів їх вирішення, організовується виконання накресленого, потім оцінюються досягнуті результати і виявляються нові проблеми.

Циклічність процесу управління проявляється в закономірному повторі зазначених основних операцій. їх одиничний, одноразовий обіг - від виникнення проблеми і до її вирішення - отримав назву управлінського циклу.

Послідовність полягає в поетапному виконанні окремих дій щодо досягнення конкретної мети, яка є кінцевим результатом діяльності системи і її структурних підрозділів.

Мінливість виявляється в постійній зміні процесу управління за спрямованістю, проблематикою, характером перебігу.

Сталість виявляється у виникненні й відповідному закріпленні форм та каналів перебігу процесу управління.

Відповідність виявляється на практиці, коли люди розумно вирішують питання стосовно співвіднесення цілей і засобів їх здійснення, ураховуючи, що мета має визначати не тільки зміст процесу управління, але й засоби управління. Яка ставиться мета, такі повинні використовуватися засоби. Іншими словами, якщо ставиться гуманна та шляхетна мета, то й засоби потрібно використовувати гуманні і шляхетні. З іншого боку, очевидно, що низькі цілі не можна здійснити гуманними і шляхетними засобами.

Разом з тим управлінський процес здійснюється комплексно, з урахуванням всіх проблем, які існували і можуть виникнути в ході діяльності всіх структурних підрозділів і середовища, в якому існує система, тобто здійснюється за різними напрямками.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.