Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Стадії процесу аналітичної роботи

У процесі організації аналітичної роботи в митній службі виділяють три стадії.

1. Збирання різних знань про керовані об'єкти. Здійснюється збирання інформації, необхідної для вивчення оперативної обстановки, а саме:

- організація інформаційних зв'язків;

- визначення джерел отримання інформації;

- визначення переліку необхідної для аналізу інформації;

- вироблення раціональних форм накопичення і систематизації інформації;

- установлення кола осіб, що відповідають за аналіз того чи іншого напрямку діяльності;

- визначення переліку аналітичних документів, які готуються в апараті управління.

2. Узагальнення і систематизація цих знань для з'ясування стану і дієздатності даних об'єктів. Визначаються зв'язки та впливи різних факторів на ефективність діяльності органів митної служби. Групування інформації відбувається згідно з моделлю оцінки оперативної обстановки.

3. Оцінка діяльності керованих об 'єктів, виявлення їх значущості. Оцінка проводиться за компонентами кожного блоку оперативної обстановки та полягає у зіставленні їх між собою і відповідно до суб'єктів, які здійснюють безпосередній управлінський вплив на контрольований об'єкт. Загальну оцінку можна поділити на такі етапи:

- оцінка змін оперативної обстановки у порівнянні з базовим (попереднім) періодом, яка дає можливість визначити умови функціонування митних органів і їх тенденції;

- оцінка реалізації поставлених завдань, планових заходів та відхилень від прогнозів, яка дає можливість визначити відхилення цілей системи, визначити ефективність діяльності суб'єкта управління і виробити управлінські впливи, необхідні для коригування процесу управління або системи управління;

- оцінка відповідності діяльності апаратів митниць змінам умов зовнішнього середовища, яка дає можливість оцінити тенденції стану і динаміки ЗЕД як об'єкта впливу митної служби, тобто визначити, як діяльність митних органів впливає на основні показники ЗЕД;

- формулювання висновків за результатами аналізу й оцінки окремих напрямків, підсумкова оцінка оперативної обстановки.

Шляхи реалізації висновків аналізу можуть бути такими:

1) негайні зміни у розстановці сил і засобів;

2) підвищення ефективності роботи за окремими напрямками реалізації митної справи;

3) внесення коректив у плани заходів;

4) підготовка відповідних заходів у планах роботи органів і підрозділів різних служб;

5) внесення інформації в комп'ютерні бази даних, вироблення конкретних пропозицій;

6) посилення контролю;

7) покращання якісного складу виконавців;

8) постановка завдань щодо більш глибокого вивчення окремих напрямків службової діяльності.

Здійснюючи аналітичну роботу, необхідно відзначити її певні закономірності:

- чим більший період, який вивчається, тим чіткіше простежуються негативні тенденції;

- не слід шукати тенденцій, де кількість недоліків незначна;

- дослідженню підлягають усі блоки аналітичної роботи:

а) процес роботи як сукупність видів дій;

б) структура самої системи аналітичної роботи;

в) методи аналітичної роботи;

г) технічні засоби, що використовуються під час аналізу інформації.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.