Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Аналіз оперативної обстановки та використання його результатів у діяльності митних органів

Результати аналізу й оцінки оперативної обстановки в митному органі можуть бути реалізовані таким чином:

1) негайні зміни в розстановці та використанні сил та засобів. Цей прийом найчастіше має застосовуватись керівником у результаті оцінки добового оперативного зведення і позачергової інформації (якщо вона надійшла) при розстановці людей і техніки в межах схеми комплексного використання сил та засобів;

2) посилення боротьби з порушеннями митного законодавства або підвищення ефективності митного контролю під час перевезення через митний кордон певних товарів, проведення певних митних операцій, або робота з певними суб'єктами ЗЕД. Ці рішення можуть проводитися в життя шляхом внесення, корективів у діючий план митниці або підготовки відповідних заходів для включення в подальший план роботи;

3) поліпшення інформування вищих митних органів, органів влади, прокуратури, суб'єктів ЗЕД тощо, внесення на їх розгляд конкретних питань і пропозицій;

4) розширення та зміцнення зв'язків митних органів із суб'єктами ЗЕД, митними брокерами та громадськістю з метою профілактики порушень митного законодавства;

5) посилення контролю за діяльністю підрозділів та окремих співробітників;

6) поліпшення якісного складу кадрів, особливо керівних, їх навчання та виховання, зміцнення законності й дисципліни;

7) постановка завдання щодо додаткового, більш поглибленого дослідження якого-небудь соціального або кримінологічного явища, що в рамках звичайного аналізу оперативної обстановки з'ясувати не вдалося. У ряді випадків можна звернутися по допомогу до інших правоохоронних органів, науково-дослідних установ тощо.

Це приблизний перелік можливих шляхів реалізації висновків та пропозицій, що випливають з аналізу й оцінки оперативної обстановки.

Рівень і стан управлінської діяльності значною мірою визначають основні результати роботи митних органів, вони також є важливою складовою (причиною) погіршення /поліпшення основних результатів діяльності митних органів.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.