Курило Т.В. Митне право України (2007)

Митні органи України

Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України; установлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури; координація діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з питань митної справи; проведення переговорів та укладення міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України здійснюються Кабінетом Міністрів України [10].

Забороняється регулювання митної справи не передбаченими в законодавстві України актами і діями державних та недержавних органів. Державна митна служба України є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України. Служба організовує здійснення митної політики, забезпечує ефективне функціонування митної системи. ДМСУ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України.

У межах своїх повноважень ДМСУ організовує та контролює виконання актів законодавства України про митну справу. ДМСУ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що

входять до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та виносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

До складу Державної митної служби України входять: Центральний апарат ДМСУ, спеціалізовані установи та митниці.

Центральний апарат ДМСУ:

Голова ДМСУ;

перший заступник Голови ДМСУ;

заступники Голови ДМСУ.

Управління ДМСУ:

власної безпеки та контролю;

організації митного контролю;

по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

митно-тарифне; митних платежів;

аналізу, прогнозування та зв'язків з громадськістю;

фінансово-економічне;

бухгалтерського обліку та звітності;

кадрами;

міждержавних зв'язків;

правове;

самостійні відділи:

сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи;

профспілковий комітет центрального апарату служби;

чергова частина.

Спеціалізовані установи:

рада профспілки працівників митних органів України;

господарсько-експлуатаційне митне управління;

постачальне митне управління;

автотранспортне митне господарство;

центральна митна лабораторія;

інформаційно-аналітичне управління;

Київський центр підвищення кваліфікації;

Хмельницький центр підвищення кваліфікації;

Академія митної служби;

санаторій "Перлина".

Регіональні митниці:

Київська;

Західна;

Карпатська;

Подільська;

Чорноморська;

Кримська;

Донбаська;

Східна;

Північна;

Дніпровська;

прямого підпорядкування:

Бориспільська;

Севастопольська;

Центральна енергетична;

Оперативна (у складі Управління власної безпеки та контролю) [8].

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с