Курило Т.В. Митне право України (2007)

Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України

Згідно з Митним кодексом України не підлягають пропуску через митний кордон України такі товари та предмети (ст. 96 МКУ):

* заборонені до ввозу, вивозу або транзиту через митну територію України;

* відносно яких не було проведено митне оформлення;

* які переміщуються через митний кордон України з порушенням законодавства України.

Предмети, заборонені до ввезення на митну територію

України:

=> зброя військових зразків будь-якого роду та боєприпаси до неї;

=> наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для куріння опію та гашишу;

=> сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров 'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;

=> друковані матеріали, кліше, негативи, відзняті плівки, фотографічні знімки, кінострічки, відеозаписи, копії магнітної інформації для ЕОМ, рукописи, платівки та інші звукозаписи, малюнки та інші друковані образотворчі матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду,

а також спрямовані на підрив територіальної цілісності України її політичної незалежності, державного суверенітету; продукція порнографічного характеру;

=> товари, імпорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

=> предмети, ввезення яких заборонено у відповідності деякими постановами ДМСУ.

Предмети, заборонені до вивезення за межі митної території України:

* зброя військових зразків будь-якого роду та боєприпаси до неї, військове спорядження;

* наркотичні та психотропні речовини;

* сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;

* витвори мистецтва, культурні та історичні цінності (картини, скульптури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр, мініатюри, вироби з порцеляни, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та не коштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних металів, кістки, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та іншу культурну цінність.

* анульовані цінні папери;

* товари, експорт яких здійснюється з порушенням праї інтелектуальної власності;

* предмети, вивезення яких заборонено у відповідності деякими постановами ДМСУ.

Предмети, заборонені до транзиту через митну територію України:

=> зброя та боєприпаси всіх видів та військове спорядження;

=> літальні апарати, їх частини, приладдя та спорядження до них;

=> верстати та машини, призначені для виготовлення озброєння й боєприпасів усіх видів та літальних апаратів, запасні частини до них;

=> наркотичні засоби;

=> радіоактивні предмети та речовини;

=> сильнодіючі отруйні та вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища.

Експорт, імпорт або транзит подібних товарів або підлягає ліцензуванню, як специфічний вид підприємницької діяльності, або здійснюється лише за спеціальним дозволом відповідних міністерств та відомств. Функції регулювання експорту, імпорту та транзиту таких товарів здійснюється відповідною урядовою комісією, а безпосередня видача дозволів на переміщення цих товарів через митний кордон України покладена на Міністерство економіки України.

Шляхом обмеження або заборони переміщення через митний кордон тих чи інших товарів відбувається регулювання зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з економічною політикою держави, її зобов'язаннями в рамках міжнародних договорів та угод.

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с