Курило Т.В. Митне право України (2007)

Посадові особи митної служби України

Посадовими особами митних органів можуть бути лише громадяни України.

Посадові особи митних органів, визнані за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину, звільняються зі служби в митних органах.

Посадові особи митних органів, яким вперше присвоюється персональне звання, приймають урочисте зобов'язання посадових осіб митних органів визначеного змісту. Процедура прийняття урочистого зобов'язання визначається Головою Державної митної служби України.

Посадові особи митних органів не можуть бути членами політичних партій, рухів та об'єднань, а також організовувати страйки і брати участь у них, вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню митних органів.

Посадові особи митних органів не мають права:

* займатися будь-якою підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб;

* входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що займаються підприємницькою діяльністю;

* бути повіреним третіх осіб у митних справах;

* використовувати своє службове становище для будь-якого не передбаченого законодавством України сприяння особам або підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності й одержувати за це винагороди, послуги чи пільги.

Забороняється спільна служба в одному митному органі (підрозділі) осіб, які є близькими родичами чи свояками, якщо за службовим становищем один з них підлеглий або підконтрольний іншому.

Посадові особи митних органів проходять атестацію. Порядок її проведення визначається Головою Державної митної служби Україні.

Посадовим особам митних органів присвоюються персональні звання відповідно до займаних посад і визначених строків вислуги у кожному званні.

Постановою Верховної Ради України № 2099-12 від 05 лютого 1992 року "Про персональні звання державної митної служби України" та ст. 410 Митного кодексу України встановлюються такі персональні звання митної служби:

— дійсний державний радник митної служби;

- державний радник митної служби І рангу;

- державний радник митної служби II рангу;

- радник митної служби І рангу;

- радник митної служби II рангу;

- радник митної служби III рангу;

- інспектор митної служби І рангу;

- інспектор митної служби II рангу;

- інспектор митної служби III рангу;

- старший прапорщик митної служби;

- прапорщик митної служби;

- старшина митної служби;

- курсант.

Посадовим особам митних органів, які мають персональні звання, встановлюються такі строки вислуги: для жінок 20 років з правом виходу на пенсію у 50 років, для чоловіків 25 років з правом виходу на пенсію у 55 років [1].

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с