Курило Т.В. Митне право України (2007)

Соціальний захист працівників митних органів

* Соціальний захист - це комплекс заходів, які законодавчо врегульовані державою та спрямовані на покращення життя і відносин у середовищі працівників митних органів. Працівники митних органів за свою працю отримують заробітну плату, яка складається з посадових окладів, надбавок за

персональні звання, вислугу років, знання іноземних мов та інше. Посадовим особам, які мають персональні звання, надається відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів з оплатою проїзду до місця відпочинку й у зворотному напрямі.

Працівники митних органів підлягають обов'язковому державному страхуванню. А у разі загибелі чи каліцтва, отриманого при виконанні службових обов'язків, працівники митного органу або їх сімей мають право на одноразову допомогу і призначення пенсії. На одержання пенсій мають право особи, які досягли пенсійного віку, за наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років у розмірі 80 % суми їх посадових окладів з урахуванням надбавок.

Працівники митних органів, житлові умови яких потребують поліпшення, мають право перебувати на черзі або в контрольному списку відповідного митного структурного підрозділу служби.

Працівникам митної служби надаються безвідсоткові позики на заведення домашнього господарства.

Діти працівників митних органів забезпечуються органами місцевого та регіонального самоврядування місцями в дошкільних закладах протягом двох місяців із дня подачі заяви.

Працівникам митних органів, які використовують у службових цілях особистий транспорт, виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах.

За посадовими особами митних органів після звільнення у зв'язку з виходом на пенсію зберігається право медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я, в яких вони перебували на обліку, працюючи в митних органах.

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с