Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Система методів державного регулювання зовнішньої торгівлі

Незважаючи на те, що вільна торгівля приводить до зростання економічного добробуту всіх країн — як експортерів, так і імпортерів, на практиці міжнародна торгівля практично ніде і ніколи не розвивалася дійсно вільно без втручання держави. Історія міжнародної торгівлі — це одночасно й історія розвитку й удосконалювання державного регулювання міжнародної торгівлі. У ході розвитку зовнішньоторговельних відносин зіштовхуються економічні інтереси різних соціальних груп і шарів населення, і держава неминуче виявляється втягнутою в цей конфлікт інтересів.

Крім того, у сучасних умовах національна економіка стає все більш відкритою, і держава повинна враховувати у своїй політиці тісний взаємозв'язок процесів, що відбуваються всередині економіки й у сфері зовнішньоекономічних зв'язків. Держава не може досягти внутрішньої економічної рівноваги (наприклад, повної зайнятості або стабільності цін), не використовуючи заходів зовнішньоекономічного і, зокрема, зовнішньоторговельного регулювання. Тому, незважаючи на те, що за післявоєнні роки в рамках Генеральної угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) і створеної на його основі Всесвітньої торговельної організації (ВТО) була пророблена велика робота з ослаблення протекціонізму і лібералізації світової торгівлі, зовнішньоторговельна політика, як і раніше, залишається одним з основних напрямків державного регулювання економіки.

Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути:

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.