Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Алгоритм оцінки ефективності використання митно-тарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Алгоритм оцінки ефективності використання митно-тарифних методів в Україні запропонований Терещенко С. і Науменко В. у роботі «Основи митного законодавства в Україні».

Для оцінки ефективності використання державних митно-тарифних способів регулювання зовнішньоекономічною діяльністю країни в цілому або визначеному регіоні, необхідно визначитися з базою даних, що буде використана для проведення розрахунків. З цією метою можна використовувати статистичні дані зовнішньої торгівлі країни або регіону і відповідні ставки імпортного тарифу.

Статистичні дані містяться у вантажних митних деклараціях (ВМД) і інформують про:

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.