Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Застосування ставок мита

У Митному тарифі України передбачені три стовпчики ставок мита: преференційні, пільгові і повні.

— преференційні ставки мита: застосовуються стосовно товарів, які імпортуються з держав, що утворюють з Україною економічні інтеграційні угруповання й у випадку встановлення якого-небудь спеціального преференційного митного режиму по міжнародних договорах за участю України; стосовно країн, що розвиваються, які користуються Загальною системою преференцій у рамках ООН (ЮНКТАД).

Таблиця 3.6.

Умови звільнення від обкладання ввізним митом товарів із країн, що підписали з Україною угоди про вільну торгівлю

КраїнаУмови звільнення
123
1Азербайджан. сертифікат ф. СТ-1 . безпосередня закупівля • пряме відвантаження
2Беларусь. сертифікат ф. СТ-1 . безпосередня закупівля • пряме відвантаження
3Вірменія• сертифікат ф. СТ-1 • безпосередня закупівля • пряме відвантаження
4Грузія• сертифікат ф. СТ-1 • безпосередня закупівля • пряме відвантаження
5Молдова• сертифікат ф. СТ-1 • закупівля товару резидентом однієї з держав - учасниці Угоди про створення зони вільної торгівлі
6Узбекистан• сертифікат ф. СТ-1 • безпосередня закупівля • пряме відвантаження
7Російська Федерація• сертифікат ф. СТ-1 • безпосередня закупівля • пряме відвантаження
8Туркменістан• сертифікат ф. СТ-1 • безпосередня закупівля • пряме відвантаження
9Естонія• сертифікат ф. EUR-1 (вартість до 3000 євро) • сертифікат ф. EUR-2 (вартість понад 3000 євро) • пряме транспортування
10ЛатвіяЗа винятком товарів 1-24 гр. ТН ЗЕД • сертифікат ф. EUR-1 вартість до 3000 євро • сертифікат ф.EUR-2 • пряме транспортування
11Литва• сертифікат ф. EUR-1 • безпосередня закупівля • пряме відвантаження
12Киргизстан• сертифікат ф. СТ-1 • безпосередня закупівля • пряме відвантаження
13Казахстан• сертифікат ф. СТ-1 • безпосередня закупівля • пряме відвантаження
— пільгові ставки мита: стосовно товарів із країн або економічних союзів, що користуються в Україні режимом найбільшого сприяння (на даний момент це 55 країн);

— повні ставки мита: стосовно товарів з інших країн.

Визначення країни походження товарів

Для визначення величини мита, яким обкладаються товари необхідно, насамперед, установити країну походження даних товарів.

Визначення країни походження товару здійснюється на підставі принципів міжнародної практики. Порядок визначення країни походження товару встановлюється Кабінетом Міністрів України на основі положень Митного кодексу України.

Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю виготовлений або в достатньому ступені перероблений.

Товарами, повністю виготовлені в країні, вважаються:

1) корисні копалини, добуті на її території або в її територіальних водах, або на її континентальному шельфі і морських надрах, якщо країна має виключне право на розробку цих надр;

2) вирощена й зібрана на її території рослинна продукція;

3) живі тварини, народжені і вирощені в даній країні;

4) продукція, отримана від тварин, вирощених у цій країні;

5) продукція мисливського, рибальського і морського промислів;

6) продукція морського промислу, добута і (або) виготовлена у Світовому океані судами цієї країни, а також судами, орендованими (зафрахтованими) нею;

6) вторинна сировина і відходи, що є результатом виробничих та інших операцій, здійснених у країні;

7) продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі на космічних кораблях, що належать даній країні або орендовані нею;

8) товари, зроблені в даній країні винятково з продукції, зазначеної в перерахованих вище пунктах.

Якщо у виробництві товару беруть участь дві або кілька країн, походження товару визначається згідно з критерієм достатньої переробки. Критерій достатньої переробки визначається:

1) правилом, що вимагає в результаті переробки товару зміни класифікаційного коду товару відповідно до Гармонізованої системи опису і кодування товарів на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;

2) або правилом адвалерної частки, що складається в зміні вартості товару в результаті його переробки, якщо при цьому додаткова вартість становить не менше ніж 50 відсотків від вартості товару, отриманого в результаті переробки, або частка використаних матеріалів з іншої країни або невідомого походження становить менше ніж 50 відсотків від вартості товару, отриманого в результаті переробки;

3) або переліком виробничих і технологічних операцій, що хоч і не призводять у результаті переробки товару до зміни його коду або його вартості відповідно до правила адвалерної частки, але при виконанні визначених умов визначаються достатніми.

Перелік таких виробничих і технологічних операцій установлюється Кабінетом Міністрів України.

Не визнаються відповідними критерію достатньої переробки:

1) операції, пов'язані з забезпеченням збереженості товарів під час збереження або транспортування;

2) операції з підготовки товарів до продажу і транспортування (дроблення партій, формування відправлень, сортування, переупаковка);

3) прості складські операції;

4) змішування товарів (компонентів) без надання характеристик отриманої продукції, що істотно відрізняють від її вихідних складових;

5) комбінація двох або більше зазначених вище операцій;

6) забій тварин.

Сертифікат походження товару повинен однозначно свідчити про те, що даний товар походить з визначеної країни. Сертифікати походження товару видаються в Україні торгово-промисловими палатами.

Звільнення товарів від обкладання митом в Україні

Від обкладання митом в Україні звільняються товари: — товари, що ввозяться в Україну в рамках договорів про вільну торгівлю {див. табл. 3.6).

При цьому необхідно дотримуватися умови «безпосередніх закупівель» і «прямого відвантаження».

«Безпосередня закупівля» — це покупка товару безпосередньо у підприємства-резидента в країні експорту, що уклала з Україною угоду про вільну торгівлю.

«Пряме відвантаження» — це пряме переміщення товарів із країни експорту в країну імпорту. Підтвердженням «прямого відвантаження» виступають товарно-транспортні документи, що підтверджують відправлення товару з однієї країни в іншу.

— товари, ввезені в рамках виробничої кооперації країн СНД відповідно до Ашхабадської Угоди;

— товари, ввезені в рамках угод про надання Україні міжнародної технічної і гуманітарної допомоги;

— товари, ввезені в рамках угод між Україною і США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво;

— товари, що ввозяться в рамках Угоди між Україною і ЄС по реалізації проектів технічної допомоги в рамках програми ТА CIS;

— товари, ввезені в рамках програми технічної допомоги, що надається Україні урядом Канади.

Перелік товарів, що при імпорті в Україну не обкладаються митом, визначається в класифікаторі звільнень від обкладання ввізним митом.

Відповідно до Закону України «Про Митний тариф» визначені групи товарів звільняються від обкладання митом, серед них:

* транспортні засоби, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення;

* валюта України, іноземна валюта, цінні папери;

* товари, що були зроблені в Україні, і ввозяться назад на її територію без обробки, а також товари іноземного походження, що вивозяться назад з України без переробки;

* товари, що імпортуються всеукраїнськими і міжнародними об'єднаннями громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

* товари, імпортовані за рахунок коштів Державного валютного фонду України та іноземних кредитів, що надаються під гарантію Кабінету Міністрів України;

* а також інші групи товарів відповідно до таких законів, як:

— Закон України «Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» (давальницька сировина іноземного замовника; готова продукція, зроблена з давальницької сировини українського замовника);

— Закон України «Про режим іноземного інвестування» {іноземні інвестиції; майно, як частка іноземного інвестора в статутному фонді підприємства з іноземними інвестиціями; майно, що ввозиться в Україну з метою інвестування на основі зареєстрованих договорів).

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.