Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Кількісні методи регулювання зовнішньоторговельних операцій

До числа найбільш розповсюджених інструментів нетарифного адміністративного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відносяться ліцензії і квоти.

Ліцензування і квотування експорту й імпорту застосовується, виходячи з загальнодержавних цілей, а саме:

— у випадку погіршення розрахункового балансу, збільшення зовнішньої заборгованості країни;

— у випадку порушення рівноваги по окремих товарах на внутрішніх ринках;

— у разі потреби забезпечення визначених пропорцій між імпортною і вітчизняною продукцією;

— у відповідь на дискримінаційні дії інших держав;

— відповідно до міжнародних угод.

Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності може бути у формі:

— дозволу на заняття яким-небудь видом зовнішньоекономічної діяльності;

— дозвіл на проведення якої-небудь експортно-імпортної операції.

Ліцензування експортно-імпортних операцій складається з необхідності одержання дозволу, виданого державними органами, на здійснення зовнішньоторговельних операцій, експортних або імпортних, з визначеними товарами, включеними в списки для ліцензування по імпорту або експорту.

Ліцензія експортна (імпортна) — це відповідним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом установленого часу визначених товарів або валютних засобів з метою інвестицій і

кредитування.

В Україні застосовуються такі види ліцензій:

— генеральна;

— разова (індивідуальна);

— відкрита (індивідуальна);

— антидемпінгова;

— компенсаційна;

— спеціальна.

Ліцензія відкрита (індивідуальна) — це дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом визначеного періоду часу (але не менше ніж один місяць) з визначенням його загального обсягу.

Ліцензія разова (індивідуальна) — це разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період, необхідний для здійснення експортної (імпортної операції).

Ліцензія генеральна — відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по визначеному товару і (або) з визначеною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару.

Ліцензія антидемпінгова — відповідним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого терміну визначеного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування і (або) антидемпінгових заходів.

Ліцензія компенсаційна — відповідним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого терміну визначеного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування і (або) компенсаційних заходів.

Ліцензія спеціальна — відповідним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого терміну визначеного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування і (або) спеціальних заходів.

Ліцензії на експорт (імпорт) товарів видаються Міністерством економіки і з питань європейської інтеграції України.

Ліцензування операцій по переміщенню валютних цінностей

з метою інвестицій або надання кредитів суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснюється Національним банком України.

Ліцензії на експортно-імпортні операції видаються на основі заявок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності відповідно до форми, що затверджується Міністерством економіки і з питань європейської інтеграції України.

Ліцензування зовнішньоторговельних операцій тісно взаємодіє з кількісними обмеженнями зовнішньоторговельних операцій — квотами на імпорт і експорт окремих товарів. Уведення квот гарантує, що експорт або імпорт визначеного товару не буде перевищувати встановлених розмірів. Квотування є досить гнучким інструментом державного регулювання зовнішньої торгівлі, оскільки зміна тарифів звичайно регламентується національним законодавством або міжнародними договорами.

Квота експортна (імпортна) — це граничний обсяг визначеної категорії товарів, що дозволено експортувати з території України (або імпортувати на територію України) протягом установленого періоду, що визначається в натуральних або вартісних одиницях.

В Україні застосовуються такі види квот:

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.