Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Приховані методи торговельної політики

Серед нетарифних методів обмеження зовнішньої торгівлі істотну роль відіграють методи прихованого протекціонізму, що являють собою різні бар'єри, створювані органами державної влади.

Як правило, за допомогою методів прихованого протекціонізму країни в однобічному порядку обмежують імпорт або експорт.

Технічні бар'єри — приховані методи торговельної політики, що виникають у силу того, що національні технічні, адміністративні та інші норми і правила побудовані так, щоб перешкоджати ввозові товарів з-за кордону.

Найбільш розповсюджені бар'єри технічного характеру — вимоги про дотримання національних стандартів, про одержання сертифікатів якості імпортної продукції, про специфічне упакування і маркірування товарів, про дотримання визначених санітарно-гігієнічних норм, включаючи проведення заходів щодо охорони навколишнього середовища, про дотримання ускладнених митних формальностей і вимог законів про захист споживачів і багато чого іншого.

Наприклад, уряд Франції, щоб обмежити імпорт японських відеокасет, вирішив пропускати всі їх партії через одну тісну митницю в невеликому містечку Пуатье, що не дозволяло швидко провозити в країну великі партії. Великобританія накладала обмеження на показ іноземних фільмів по англійському телебаченню. Товари, імпортовані в США, мають бути маркіровані чіткими написами англійською мовою, що не стиратимуться і не змиватимуться до моменту продажу. У Канаді — ті самі вимоги, але написи мають бути англійською і французькою. У Швеції для продовольчих товарів на упакуванні має бути зазначена назва вмісту шведською і фінською мовами.

Технічні бар'єри не завжди є лише методами протекціонізму. У багатьох випадках їх введення продиктоване турботою про захист населення. Наприклад, у країнах Європейського Союзу з 1993 року діє директива про захист споживачів, що зобов'язує виробників споживчих товарів випускати на ринок лише ті товари, що не становлять загрози для життя і здоров'я людей. Виготовлювач зобов'язаний інформувати споживачів про всі можливі ризики використання товару в інструкції, при маркіруванні, на етикетці.

Внутрішні податки і збори — приховані методи торговельної політики, спрямовані на підвищення внутрішньої ціни імпортного товару і скорочення тим самим його конкурентоздатності на внутрішньому ринку. Можуть вводитися як центральними, так і місцевими органами державної влади. Податки, що накладаються в основному на імпортні товари, різноманітні і можуть бути прямими (ПДВ, акцизний податок, податок на продаж) або непрямими (збори за митне оформлення, реєстрацію і виконання інших формальностей, портові збори).

Внутрішні податки і збори відіграють дискримінаційну роль тільки в тому випадку, якщо вони накладаються тільки на імпортні товари, при цьому товари місцевих виробників оподатковуванню не підлягають. Якщо правила внутрішнього оподатковування однакові як для національних товарів, так і для імпортних, то така політика може розглядатися як політика створення рівних стартових умов для конкуренції в ціні і якості. У багатьох випадках внутрішні податки перевищують за вартістю розмір імпортного мита, крім того, їхня ставка може змінюватися залежно від внутрішньої кон'юнктури місцевого ринку.

Політика в рамках державних закупівель — прихований метод торговельної політики, що вимагає від державних органів і підприємств купувати визначені товари лише у національних фірм, навіть незважаючи на те, що ці товари можуть бути дорожчими від імпортних. Найбільш типовим поясненням такої політики є вимоги національної безпеки.

Наприклад, американський уряд за законом 1933 року, що отримав назву «Акт «Купуй американське», платив на 12 %, а для оборонних товарів — на 50 % більше американським постачальникам порівняно з іноземними. У західноєвропейських країнах, де донедавна засоби зв'язку знаходилися в руках держави, практично не було торгівлі устаткуванням зв'язку, оскільки від державних фірм вимагали купувати таке устаткування тільки у своїх виробників.

Вимога про зміст місцевих компонентів — прихований метод торговельної політики держави, що законодавчо встановлює частку продукту, що має бути вироблений у даній країні.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.