Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Порядок ввозу в Україну давальницької сировини і вивіз готової продукції

Давальницька сировина, що ввозиться іноземним замовником в Україну, обкладається ввізним митом по ставках Єдиного митного тарифу України, податками і зборами, як при звичайному імпорті товарів. Однак оплата ввізного мита, податків і зборів ( крім митних зборів) провадиться українським партнером шляхом видачі простого векселя на користь державної податкової інспекції з терміном платежу, що прирівнюється до термінів здійснення операцій з давальницькою сировиною (але не більше ніж 90 днів від дати оформлення ввізної митної декларації). У випадку вивозу готової продукції в повному обсязі вексель погашається і ввізне мито, податки і збори (крім митних зборів) не стягуються. Вексель погашається також у випадку часткового вивозу готової продукції, виробленої на основі давальницької сировини, якщо український партнер документально підтверджує оплату ввізного мита, податків і зборів, що повинні бути оплачені при ввозі в Україну тієї частини давальницької сировини, з якого зроблена не вивезена готова продукція. В окремих випадках Міністерство фінансів України може давати дозвіл на подовження термінів погашення векселів.

У випадку порушення термінів експорту продукції з українського партнера стягується штраф у розмірі 0,3 % від вартості давальницької сировини за кожний прострочений день (але не більше, ніж контрактна вартість невивезеної продукції).

Готова продукція, отримана з давальницької сировини при вивозі з України, не обкладається експортним митом, податками і зборами (крім митних зборів), що сплачуються при експорті товарів, і не підлягають ліцензуванню і квотуванню.

За частину давальницької сировини або готової продукції, отриманої як оплату за виконані роботи, український партнер платить увізне мито, податки і збори, що стягуються при бартерних операціях.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.