Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Метод за ціною угоди з ідентичними товарами (метод 2)

Якщо умови застосування методу 1 не виконуються, для визначення митної вартості необхідно користуватися альтернативною базою митної оцінки, що дає метод 2. Суть даного методу полягає в тому, що митна вартість ввезених (оцінюваних) товарів визначається шляхом використання як бази вартості угоди з ідентичними їм товарами, митна вартість яких була визначена декларантом по методу 1 і прийнята митним органом.

Під ідентичними розуміються товари, однакові у всіх відносинах з оцінюваними товарами, у тому числі за такими ознаками:

— фізичні характеристики;

— якість;

— репутація на ринку;

— країна походження;

— виробник.

Незначні розходження в зовнішньому вигляді, як-от: розмір, етикетки, колір (у випадку, якщо він не є істотним ціноутворюючим фактором) — не можуть служити підставою для відмовлення в розгляді товарів як ідентичних, якщо в іншому вони задовольняють вищевказаним вимогам.

Порівнювані товари обов'язково повинні бути зроблені в тій самій країні, що й оцінювані товари, інакше вони не можуть розглядатися як ідентичні.

Товари, зроблені різними особами в одній і тій самій країні, можуть розглядатися як ідентичні тільки тоді, коли в декларанта і митного органа немає зведень про ідентичні товари, зроблених особою — виготовлювачем увезених товарів.

Наприклад, телевізор Sony моделі KV-M2100 не є ідентичним телевізору моделі Sony KV-25R1R, оскільки одним з основних споживчих параметрів телевізійних приймачів є розмір їхньої діагоналі (від якого, головним чином, залежить ціна): у першої моделі діагональ кінескопа—21 дюйм, а в другої — 25 дюймів. Не є ідентичним телевізорові Sony KV-M2100 телевізор Funai 2100 А-МК8 (хоча розмір діагоналей у них однаковий), тому що фірми-виробники Sony і Funai мають неоднакову репутацію на ринку.

У випадку, якщо при використанні методу 2 виявляється більш однієї ціни угоди по ідентичних товарах, що задовольняють усім вимогам, то як основу для визначення митної вартості ввезених товарів застосовується найнижча з них.

Ціна угоди з ідентичними товарами застосовується як основа для визначення митної вартості товарів, якщо ці товари:

а) продані для ввозу на територію України;

б) завезені одночасно або не раніше, ніж за 90 днів до ввозу оцінюваних товарів;

в) завезені на тих же комерційних умовах, що й оцінювані товари.

Якщо ідентичні товари ввозилися в іншій кількості і (або) на інших комерційних умовах, то необхідно здійснювати відповідне коригування вихідної ціни угоди з ідентичними товарами.

Необхідно відзначити, що коригування такого роду проводяться:

1)якщо однозначно встановлено, що ціна дійсно залежить від комерційних умов продажу і кількості товару, що купується;

2) за наявності підтвердження вихідних даних відповідними документами, відомості в яких мають бути достовірні, кількісно визначені і в митних органів має бути можливість їхньої перевірки.

Під комерційними умовами продажу в даному випадку варто розуміти ціну товару на різних комерційних рівнях, а саме:

— оптова ціна;

— роздрібна ціна;

— ціна кінцевого споживача.

При оцінці по методу 2 також необхідно забезпечити правильний облік усіх додаткових нарахуванні до ціни угоди, фактично сплаченій або підлягаючій сплаті. За необхідності, тобто якщо виявлені розбіжності в структурі ціни угоди порівнюваних товарів, необхідно провести відповідне коригування, наприклад на витрати по транспортуванню товару, навантаженню і розвантаженню, страхуванню і т. ін.

Таким чином, коректування альтернативної ціни угоди може бути проведене для компенсації розходжень у:

— комерційних умовах (комерційному рівні);

— кількості продаваного товару;

— транспортних, страхових і інших витратах по доставці товару;

— способах придбання товару (з використанням посередників чи ні);

— інших розходжень у складі і рівні додаткових нарахувань до ціни, фактично сплаченій або підлягаючій сплаті, і відрахуванням з неї).

Якщо ціна порівнюваних товарів не залежить від зазначених вище факторів, то коригування не проводиться.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.