Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Визначення митної вартості товарів, що вивозяться

Порядок визначення митної вартості товарів, що вивозяться з митної території України, встановлюється Урядом України.

Митна вартість визначається на підставі ціни угоди, тобто ціни, фактично сплаченої або підлягаючої сплаті при продажу товарів на експорт.

Аналогічно до митної вартості ввезених товарів у митну вартість товарів, що вивозяться з митної території України, включаються витрати, понесені покупцем, але не включені у фактично сплачену або підлягаючу сплаті ціну угоди. До їх числа відносяться:

а) комісійні і брокерські винагороди;

б) вартість контейнерів і/або іншої тари, якщо відповідно до ТН ВЕД вона розглядається як єдине ціле з товарами, що вивозяться;

в) вартість упакування, включаючи вартість пакувальних матеріалів і робіт з упакування;

г)відповідна частина вартості наданих покупцем продавцеві безкоштовно або за зниженою ціною для виробництва або продажу на експорт товарів, що вивозяться, таких товарів і послуг:

— сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати та інші комплектуючі вироби, що є складовою частиною товарів, що вивозяться;- інструменти, штампи, форми та інші подібні предмети, використані при виробництві товарів, що вивозяться;

- допоміжні матеріали, витрачені при виробництві товарів, що вивозяться;

- інженерне опрацювання, дослідно-конструкторські роботи, дизайн, художнє оформлення, ескізи і креслення;

ґ) ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності, що покупець прямо або побічно повинен здійснити як умову покупки товарів, що вивозяться;

д) частина доходу, що надходить продавцеві прямо або побічно від наступного перепродажу, передачі або використання покупцем товарів після їхнього вивозу з митної території України;

е) податки (за винятком митних платежів, що сплачуються при заяві митної вартості), стягнуті на митній території України, якщо відповідно до податкового законодавства або міжнародних договорів України вони не підлягають компенсації продавцеві при вивозі товарів з митної території України.

Якщо факт угоди купівлі-продажу у відношенні товарів, що вивозяться, відсутній або неможливо використовувати ціну угоди купівлі-продажу як основу для визначення митної вартості, то митна вартість визначається:

— або виходячи з представлених декларантом даних бухгалтерського обліку продавця-експортера, що відбивають його витрати на виробництво і реалізацію товару, що вивозиться, і величини прибутку, одержуваної експортером при вивозі ідентичних або однорідних товарів з митної території України;

— або на основі бухгалтерських даних про оприбуткування і списання з балансу товарів, що вивозяться.

У випадку неможливості використання представлених декларантом обов'язкових відомостей, митна вартість товару, що вивозиться, визначається:

— бо на основі відомостей про ціни на ідентичні або однорідні товари;

- бо виходячи з калькуляції вартості (собівартості) вивозу ідентичних або однорідних товарів, також з урахуванням витрат, перерахованих у підпунктах а—е.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.