Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Основні принципи ГАТТ

Незважаючи на складність і визначену суперечливість статей, що складають основу ГАТТ, усі вони базуються на ряді принципів.

Першим і головним є принцип взаємності торговельних поступок, втілений у режимі найбільшого сприяння нації (РНС).

Відповідно до цього режиму країни, що уклали між собою договір, автоматично надають один одному будь-які пільги і привілеї, розповсюджувані на треті країни. Привілеї і пільги стосуються величини митного захисту, тобто ставок мита. Під будь-якою перевагою, привілеєм, пільгою мається на увазі операція з митними засобами захисту.

На практиці РНС характеризується так: шляхом двосторонніх консультацій і переговорів країни домовляються про надання митних поступок у торгівлі товарами. Як тільки відповідна угода по даному питанню укладена, вона негайно поширюється на всі інші країни; тепер дії країн будуються за принципом недискримінації, відповідно до якого будь-яка країна, що бере участь у ГАТТ, не може бути поставлена в гірші умови.

З огляду на те, що дотепер Україна не є членом ВТО, українські експортери не користуються всіма перевагами, що дає членство в ГАТТ/ВТО. Разом з тим Україна має з переважною більшістю держав угоди про взаємне надання РНС у торгівлі.

Сутність РНС полягає в тому, що ліквідація або зниження митних тарифів є благом для всіх сторін, що беруть участь, навіть у тому випадку, якщо це скорочення провадиться в однобічному порядку. На практиці ж такому однобічному скороченню протидіють лобіюючі в уряді угруповання, зацікавлені в збереженні протекціоністського мита. Як показують дослідження, цей вплив тим більш значний, чим більше монополізована галузь промисловості, що захищається. Тому розроблений на основі неокласичних

доктрин і декларований у ГАТТ принцип взаємності торговельних поступок втілюється в життя зі значними вадами.

Так, у ГАТТ закріплені офіційно допустимі винятки з режиму найбільшого сприяння. Найважливіші з них такі:

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.