Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Функціональні учасники інвестиційного процесу

Організація інвестиційного процесу на різних етапах освоєння інвестицій (переднроектні дослідження, планування, проектування, реалізація і експлуатація планування) вимагає широких господарських зв’язків інвесторів з іншими учасниками інвестиційного проекту, розвиток всіляких організаційних форм взаємодії партнерів по інвестиційному процесу спонукає інвесторів на договірних засадах залучати до спільної інвестиційної діяльності різні фірми, функціями яких є надання спеціальних послуг і виконання різного роду робіт.

Найбільш представницькими і функціональними учасниками інвестиційного процесу є наступні.

фірма-девелопер - юридична особа, що приймає на себе функції повної реалізації капіталу, що інвестується. Така фірма звичайно здійснює самостійно пошук найбільш вигідного місця вкладення коштів інвестора, розробку проекту, його фінансування, реалізацію, введення в експлуатацію. Вона може стати компаньйоном інвестора. Звичайно за свої послуги девелопер отримує від 5 до 10 відсотків загальної суми інвестицій. Як правило, в договорі з девелопером передбачаються умови, згідно з якими інвестор може відмовитися від проекту, а фірма-девелопер стає його власником і відшкодовує інвестору збитки і упущений прибуток.

Фірми-ріелтери - це фірми-посередники при торгівлі нерухомістю. Ріелтери працюють на комісійних засадах за договорами з продавцями нерухомості. Звичайно плата за послуги фірми коливається від 3 до 10 відсотків суми операції в залежно від складності об’єкта і кон’юнктури ринку нерухомості. Ріелтери прагнуть укладати з клієнтами ексклюзивні договори на продаж нерухомості, оскільки в іншому випадку вся їх робота на ринку нерухомості може бути виконана даремно, а комісійні отримає конкуруюча фірма. Для роботи на ринку інвестиційних товарів ріелтеру необхідно мати як можна більш широке коло стабільних клієнтів (продавців і купців). В Україні створено Асоціацію ріелтеру

Дуже широке коло послуг інвестору надають інжиніринго-консалтингові фірми.Інжиніринго-консалтингові фірни - це фірми, що розробляють на договірних засадах різного pоду документацію: інформаційну, науково-технічну, проектно-кошторисну та іншу.

Вони накопичують банки даних про умови розміщення тих або інших об’єктів, галузеві, територіальні і міжрегіональні рівні конкуренції, нормативи, технічні умови провадження будівельно-монтажних робіт, про регіональні рівні цін на інвестиційні товари, публікують цю інформацію в довідниках, що періодично видаються.

Інжинірингова фірма на замовлення окремого іт сгора виконує техніко-економічне обгрунтування проекту, розробляє бізнес-план, може здійснити моніторинг проекту, авторський і технічний нагляд при виконанні, організувати і провести тендерні торги.

Будівельні фірми виконують весь комплекс роботи за інвестиційним проектом: проектно-дослідницькі будівельні, монтажні, пусково-налагоджувальні і здають інвесторам готовий об’єкт «під ключ». На ринку пропонують свої послуги також порівняно невеликі фірми які спеціалізуються на окремих видах ремонтно-будівельних і монтажних робіт.

Аудиторські фірми виконують в інвестиційному процесі функції перевірки фінансово-господарчої діяльності як самого інвестора, так і інших його партнерів. Аудитори дають оцінку активів і пасивів балансів фірми, розраховують показники ЛІКВІДНОСТІ балансу, проводять оцінку інвестиційних якостей цінних паперів, оцінку капіталу самого інвестора і його акціонерів.

Аудитори мають у своєму розпорядженні ліцензії на право здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності (аудиту) і займаються виключно аудиторським обслуговуванням на території тієї держави, яка сертифікувала дану юридичну або фізичну особу. В Україні створена асоціація аудиторів, їх діяльність регулюється Законом України «Про аудиторську діяльність».

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.