Сандровський К.К. Митне право Україні (2000)

2. Державна територія і митна територія

Розглянуте вище ключове положення про територію як сфері дії суверенітету держави, слід доповнити й тим, що вона (територія) є матеріальною основою існування держави як такої. Тому можна погодитися з поширеним поглядом на державну територію як на комплекс двох основоположних тут понять, які ведуть свій початок ще з часів римського права: dominium і imperium.

Перше з них означає публічно правове володіння даною територією, друге - владарювання та управління нею. Разом узяті, обидва ці елементи утворюють поняття і принцип територіального верховенства, що лежить в основі пояснення всій юридичної природи державної території.

Будучи органічною складовою частиною державного суверенітету, територіальне верховенство і означає перш за все здатність кожного держави здійснювати свою повну та виключну владу як щодо займаної їм території, так і щодо всіх вітчизняних та іноземних фізичних осіб, установ та організацій держави, так само як і юридичних осіб, які перебувають на даній території. В силу загальновизнаних норм міжнародного права виняток робиться лише для знаходяться на території даної держави іноземних дипломатичних, консульських представництв та їх офіційного персоналу, а також для представництв іноземних держав при міжнародних організаціях, штаб-квартири або відділення яких розташовані на території відповідної держави. Але це виняток стосується, як відомо, тільки неможливості застосування до дипломатам і консулам заходів примусового характеру, санкцій, передбачених за порушення законів і правил країни перебування. Самі ж ці закони і правила повинні ними, як передбачено в ст. 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. і в інших актах в галузі права зовнішніх зносин, виконуватися і поважатися. Дипломатичний імунітет носить, таким чином, не матеріальний, а тільки процесуальний характер.

У зв'язку з порушеним питанням про статус дипломатичних представництв попутно зауважимо, що досить поширеною помилкою є включення до складу державної території знаходяться за кордоном земельних ділянок, займаних дипломатичними і консульськими представництвами акредитуючої держави, будівель цих представництв, займаних ними площ. Насправді мова може йти лише про те, що дипломатичне представництво (до тих пір і поки воно існує) користується щодо займаних ним приміщень, що знаходиться в них майна та земельної ділянки, на якій воно розташоване, недоторканністю і взагалі особливим статусом, наданим йому державою перебування в силу існуючих на цей рахунок принципів і норм міжнародного права. Однак правовий титул відведеного для дипломатичного представництва земельної ділянки, навіть якщо він належить посольству на умовах права власності, від цього не змінюється. Він (ділянка) залишається частиною території держави перебування, яке може в необхідних випадках вимагати перекладу посольства в інше місце з наданням нового земельної ділянки тощо

Цікава замітка на цей рахунок пройшла свого часу в засобах масової інформації. Професор міжнародного права Альфред Рабін з штату Массачусетс висміяв в американській газеті "Нью-Йорк таймс" безглузді домисли одного юриста-любителя. Цей самовпевнений "знавець міжнародного права" (його ім'я - Рональд Рейган) стверджує, ніби територія, на якій розташовані американські посольства за кордоном, є власністю Сполучених Штатів і право США - захищати недоторканність цієї території будь-якими засобами, аж до застосування важкої артилерії, що й було здійснено в Бейруті. Професор Рабін пояснює: "Територію під посольства держава не віддає в повну власність тих чи інших країн, а лише відводить її, і право і обов'язок вживати заходів з його охорони належить лише цієї держави ".

Така ситуація виникає, наприклад, при перенесенні столиці держави перебування в інше місто (в межах міжнародно визнаної національної території та в її межах, а не так, як неправомірно зробив Ізраїль, оголосивши про перенесення своєї столиці з Тель-Авіва до Єрусалиму, який згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1947 р. повинен був стати самостійною адміністративною одиницею під управлінням ООН. Резолюцію цю ніхто не відміняв).

Зміна столиці автоматично тягне за собою і переїзд туди (в міру готовності) всіх іноземних посольств і місій. Можливі й інші випадки, обумовлені наявністю стратегічних та інших загальнодержавних інтересів країни перебування, коли посольству може бути запропоновано перебазуватися в інше місце з дотриманням усіх необхідних для цього умов.

Все це свідчить про те, що іноземні дипломатичні та консульські представництва знаходяться саме на території держави перебування. Вони не можуть вважатися ні знаходяться на міжнародній території, ні розглядатися як частини так званої "умовної території" кожного держав. До останньої відносяться головним чином морські, річкові, повітряні судна, космічні пілотовані і непілотованих об'єкти, що несуть на борту прапор, емблему або вимпел відповідної держави. Коли вони знаходяться на міжнародній території (відкрите море, повітряний простір над ним, космос та ін), вони розглядаються в Як "плавучої" та іншої умовної території даної держави і підкоряються її юрисдикції ("закон прапора судна"). Посольства і консульства в Як така умовної території не розглядаються, і, зокрема, вантажі, адресовані посольству, оформляються як надходять на митну територію країни перебування посольства з урахуванням тих митних привілеїв, які передбачені міжнародним правом та митним законодавством відповідної держави.

У більшості випадків сказане вище щодо території держави застосувати і до його митної території, оскільки, як правило, ці поняття збігаються. Митна територія насамперед і складається з того простору, який окреслюється межами території даної держави - суші, вод, надр, повітряного простору.

В ст. 3 Митного кодексу України 1991 р. вказується: "Територія України, в тому числі території штучних островів, установок і споруд, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію в галузі митної справи, утворює єдину митну територію ". Проте в ряді випадків митна територія не ідентична державної, причому розбіжність спостерігається як в бік її розширення, так і звуження в порівнянні з державною територією. Але перш ніж будуть розглянуті детальніше такі випадки, відзначимо, що в цілому питання митної території і митних кордонів привертали увагу дослідників і в минулому, і в даний час. Є й офіційні видання з проблематики митного простору по лінії ООН. І все ж питання вимагає подальшого вивчення.

Так, в згаданому статистичному доповіді в рамках ООН 1989 р. зазначається, що незважаючи на спробу дати в Конвенції Кіото 1973 всеосяжні визначення таким поняттям, як "митні кордони", "державна територія" і "митна територія ", більшість описів, наведених в даному доповіді щодо митних просторів, будуються тільки на матеріалах різних країн світу з принципом: там, де митна і географічна території держави збігаються - Ніяких коментарів, а там, де держава заявляє, що у нього є відмінності між митним і географічно-політичним простором (наприклад, при наявності анклавів та ексклавів), в доповіді наводяться конкретні дані по даній країні.

У доповіді зазначено, що митною територією вважається та територія, на якої повністю застосовується митне законодавство держави, проте деякі частини національної території (вільні зони, вільні порти та ін) можуть виключатися з митної території країни.

Саме так вирішується питання про склад митної території російським законодавством. Ст. 3, п. 3 її Митного кодексу встановлено: "На території Російської Федерації можуть перебувати вільні митні зони і вільні склади. Території вільних митних зон і вільних складів розглядаються як знаходяться за межами митної території Російської Федерації за винятком випадків, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами РФ ". Тепер вже й проект нового Митного кодексу України, прийнятий в першому читанні її Верховною Радою в грудні 1998 р., передбачає в ст. 5: "Територія України, зайнятості суходолом, Територіальне море, Внутрішні води и Повітряний простір, а кож штучні острови, установки і споруди, Що створюються у віключній морській Економічній зоні України, на які пошірюється Виключно юрісдікція України, становляться єдину митно теріторію України.

Теріторії вільніх митних зон, вільніх митних складів, розташовані в Україні, вважаються такими, Що знаходяться поза межами мітної теріторії України, за вінятком віпадків, визначених ЦІМ Кодексом та іншімі актами законодавства України ".

До числа випадків, коли митна територія якої держави може виявитися більше, ніж його адміністративна (державна) територія, відноситься створення митного союзу між країнами, при якому утворюється єдина для всіх держав-членів митна територія. Загальне міжнародне право підтверджує це положення в ст. 9 Міжнародної конвенції щодо спрощення та гармонізації митних процедур від 18 травня 1973 р. (Конвенція Кіото), де сказано: "Договірні Сторони, що створюють митний чи економічний союз, можуть шляхом повідомлення заявити Генеральному секретарю Ради (Ради митного співробітництва в Брюсселі. - К.С.) що для застосування конкретних Додатків до цієї Конвенції їх території повинні розглядатися як єдина територія ".

У зв'язку з викладеним вище важливо підкреслити наступне: про розбіжності державної та митної території, про розширення або звуження останньої можна говорити лише умовно. Справа в тому, що територія держави у всіх випадках такого роду не змінюється, вона зберігає свої фізичні обсяги і географічні виміри - змінюється (розширюється або скорочується) лише сфера дії митного законодавства даної держави, що виходить іноді за рамки власне території. Тоді термін "митна територія" може набувати таке ж значення, що і "умовна територія" (наприклад, стосовно морським судам у відкритому морі, вважається "плавучої територією" держави прапора судна). Тут же мова йде про те, що держава у випадках таких виходять за межі власне території просторів здійснює свою юрисдикцію з митних питань.

В цілому про митні союзи як інституті міжнародного права піде мова в наступних главах цієї роботи, тут же в якості ілюстрації розглянемо лише положення про митну території Європейського Союзу, як вони визначені в Регламент ЄЕС № 2151 від 27 липня 1984

Уже в ст. 19 Римського договору 1957 р. про створення ЄЕС (нині - ЄС) передбачається, що "Спільнота включає 4 митних території - Німеччини, Бенілюксу, Франції, Італії ". Регламент № 2151/84 визначає межі митної території Співтовариства і встановлює, що митна територія останнього створена територіями країн-членів, які є такими з географічної та політичної точок зору, включаючи їх територіальні води, повітряний простір і "вільні зони". Виходячи з цього в митну територію Співтовариства (в 1984 р. до нього входило 12 країн) входять також:

- Гваделупа, Мартініка, Гвіана і Реюньон - заморські департаменти Франції;

- Азорські острови і Мадера - Португалія; - Англо-Нормандські острови і острів Мен - Велико-

Зате Гібралтар, який в політичному і географічному аспектах не є територією Великобританії, виключається з митної території Співтовариства (ЄС), не дивлячись на те, що Договір про ЄЕС застосовується і до цієї території (крім деяких винятків) з урахуванням того, що зовнішні зв'язки Гібралтару забезпечуються Великобританією.

Разом з тим, будучи в політичному і географічному аспектах частиною території держави-члена, не включаються в митну територію Спільноти:

- Фарерські острови (Данія), щодо яких

Римський договір не застосовується в принципі (ст. 227); oбмена з цими територіями обумовлені відповідними положеннями;

- Гренландія (Данія) та Антильські острови (Нідерланди), які вважаються "Заморськими територіями";

- Канарські острови, Сеута і Мелілья (Іспанія), щодо яких діють особливі правила;

- Лівіньо і Кампанья та італійські води озера Лугано (Італія);

- Сен-П'єр і Мікелон, Майотта (Франція), які вважаються "територіальної спільністю "Французької Республіки і підкоряються законам, застосовуваним до заморським територіям;

- Острів Гельголанд (Німеччина).

Є ще ряд випадків неспівпадання митної та політико-географічної території в рамках Євросоюзу і поза ним. Перш за все - це варіанти розбіжності, пов'язані з існуванням митних анклавів та ексклавів.

Анклав в його звичайному, політико-географічному розумінні - це частина сухопутної території однієї держави, оточена з усіх сторін територією іншої або інших держав і при цьому не має виходу до моря. Важливо підкреслити, що незважаючи на свою відірваність від основної сухопутної території відповідного держави, анклав завжди залишається невід'ємною частиною його території. Тому російський правознавець, колишній заступник голови Державної Думи С.Н. Бабурін справедливо висловлює жаль з приводу того, що навіть у наукових виданнях мають місце твердження, що анклав рас

покладені на території інших держав. Мова в цих випадках йде як правило, про невеликі окремих місцевостях або містечках, які не завжди видно на звичайної географічній карті. Такі, наприклад, територіальні анклави Бельгії - Барлі-Нассау і Барлі-Хертога, замкнуті всередині Нідерландів, або іспанське місто Лівія, полностьюокруженний французької територією. Більш відомі напіванклави - ангольська провінція Кабінда, в 1919 - 1939 рр..

Східна Пруссія, а нині Калінінградська область Російської Федерації, або північноамериканський штат Аляска, оточені територіями інших держав, але що мають вихід до відкритого моря.

Особливість названих територіальних анклавів і напіванклави тільки в тому, що вони є ніби "острівцями", віддаленими в силу тих чи інших історично обставини, що склалися від основної, "материкової" частини своєї держави. В іншому вони, разом узяті, утворюють в кожному такому випадку єдину з точки зору політичної, географічної, адміністративної, митної та ін державну територію, збігається повністю і з митної (у звичайному варіанті) територією держави. Однак оскільки державна і митна території не завжди збігаються, поняття анклаву набуває іншого, саме митного характеру, значення. В цьому випадку можна говорити про митний анклаві як інституті міжнародного митного права, який представляє собою в наш час угода між державами, в силу якого утворюється якийсь простір, місцевість в межах держави А, що не є частиною його загальної митної території, але належить до митної території держави Б. Дане визначення наводиться в згадуваному вище доповіді ООН про митних просторах світу, в якому далі вказується, що в таких випадках митний простір усередині держави А вважається ексклавом країни А (тобто виключенням з її митної території) та анклавом країни В (включенням до її митну територію).

Так, в політико-географічному сенсі місцевість Бюзінген - це частина ФРН, але по договором від 23 листопада 1964 Бюзінген відноситься до митної території Швейцарії, навколишнього його.

Оскільки, як зазначалося, щодо анклавів нерідко виникає плутанина, змішання понять, уточнимо ще раз, що, будучи частиною Німеччини за кордоном, її анклавом територіальним, Бюзінген в справах митних, навпаки, виключається з митної території ФРН і є в цьому сенсі її ексклавом. І навпаки, для Швейцарії Бюзінген, не входячи до складу її державної території, стає швейцарським митним анклавом, розширенням її митної території. Точно так ж внаслідок так званого митного приєднання за договором 1924 між двома державами швейцарським митним анклавом є вся територія такого суб'єкта міжнародного права, як незалежна держава - Князівство Ліхтенштейн.

"Митне приєднання" можливо не тільки до держав, але і до міжнародним організаціям, якщо вони мають свою митну територію. Так, в митну територію, утворену державами - членами Євросоюзу, включені наступні територій, які хоч і не є в географічному та політичному аспектах територією будь-якої з країн-членів, на основі права і фактично до вступу в силу Римського договору були інкорпоровані в митні території деяких країн-членів на підставі конвенцій, підписаних з третіми країнами:

- Князівство Монако (по конвенції з Францією від 18 травня 1963 р.);

- Республіка Сан-Марино (за Конвенцією про дружбу і добросусідство з Італійською Республікою, підписаної в Римі 31 березня 1939).

Правда, у випадку з Сан-Марино не всі товари звільняються від сплати митних мит відповідно до загального митним тарифом, а тільки досить обмежене кількість товарів пропускається безмитно (предмети мистецтва, знаки відмінності, нагороди та медалі, поштові марки та гер6овая папір).

До недавнього часу можна було говорити і про те, що в митну територію Євросоюзу входили в якості його митних анклавів Дві австрійські території - Юнгхольц і Міттельсберг. Справа в тому, що по австро-німецького договору від 3 Травень 1968 комуна Юнгхольц в австрійському Тіролі входила до митної територію тодішнього ЄЕС як митний анклав ФРН - члена Співтовариства. Для Австрії же Юнгхольц, природно, був її ексклавом. Аналогічна ситуація і в відношенні з іншої австрійської комуною - Міттельсберг, який ще за договором від 2 грудня 1890 став митним анклавом Німеччини. Але стосовно до Австрії зараз це розмежування на анклави, ексклава і т.д. вже втратило сенс, так як з 1 січня 1995 р. Австрія стала членом Європейського Союзу і тепер вся її територія входить в єдиний митний простір ЄС.

Таким чином, при анклавах і ексклава митна територія в першому випадку розширюється, у другому - скорочується, і все це необхідно враховувати в практиці зовнішньоекономічних та інших стосуються митних справ зв'язків і відносин, регульованих міжнародним правом.