Голомовзий В.Г. Митне регулювання (2004)

Визначення митної вартості на основі додавання вартості (метод 5).

У разі неможливості визначення митної вартості на основі методів 1, 2, 3, 4 альтернативною базою визначення митної вартості буде вартість товару, отримана розрахунковим шляхом на основі методу додавання вартості (метод 5).

Митна вартість на основі додавання (MB) визначається за формулою

МВ = ВВ+ВД + НП + ВП + ЛІП+ЧП, (3.4)

де ВВ - вартість матеріалів і витрат, понесених виробником у зв'язку з виробництвом оцінюваних товарів;

ВД - витрати на навантаження, розвантаження, транспортування і страхування, понесені в Україні;

НП- прибуток, що отримує експортер;

ВП- витрати, понесені покупцем;

ЛІП - ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності, які покупець повинен здійснити як умову експорту товару, що оцінюється;

ЧП - відповідна частина прибутку від подальшого перепродажу товарів, що накопичується у продавця.

Митна вартість оцінюваних товарів визначається на основі урахування витрат виробництва цих товарів, до яких додається сума прибутку, і витрат, характерних для продажу оцінюваних товарів на національному ринку. Отже, для визначення митної вартості за цим методом необхідна інформація про витрати виробництва оцінюваних товарів, яку можна одержати тільки за межами країни ввезення.

Складнощі в одержанні і підтвердженні необхідної інформації накладають жорсткі обмеження на використання методу додавання вартості. Якщо митному органу рекомендується використовувати для розрахунку митної вартості непідтверджені дані, то вони повинні розглядатися як бездоказові, такі, що не відтворюють фактичного стану справ. Навіть у тому разі, коли доступ до документації дозволено іноземним виробником і ухвалено владою його країни, фактично не всі документи і дані можуть бути подані митним органам країни-імпортера.

У зв'язку з цим митна вартість, визначена за методом 5, повинна бути об'єктом особливо ретельної перевірки.

Використана література: Голомовзий, В.Г. Митне регулювання: Навч. посібник. / В.Г. Голомовзий, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв. — Львів: В-во Національного університету ’Львівська політехніка’, 2004.