Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішня економічна діяльність (ЗЕД) розглядається як: діяльність держави по розвитку співробітництва з іншими державами в області торгівлі, економіки, техніки, культури, туризму. Основна правова форма співробітництва - багатобічні договори, підприємницька діяльність, пов'язана з переміщенням через митний кордон Республіки Білорусь товарів (продукції) і капіталу (фінансових засобів), а також надання послуг і виконання робіт на території іноземної держави. Правовою формою реалізації цієї діяльності служать зовнішньоторгівельні контракти, що є специфічним видом господарського договору .

Об'єктом правового регулювання ЗЕД є відносини по імпорту-експорту між суб'єктами, що працюють, а також відносини, пов'язані з наданням послуг і виконанням робіт на території іноземних держав. Предметом конкретних правовідносин є постачання (купівля-продаж) товарів (продукції"), будівництво об'єктів, перевезення вантажів, інвестування капіталу на території іноземних держав, оплата товарів, послуг, робіт т.д.

Існує поняття матеріального і правового аспекту участі в зовнішньоекономічній діяльності.

Основи участі в матеріальному плані складають:

1. Промисловий потенціал

2. Географічне положення

3. Орієнтування економік республіки на експорт

4. Необхідність збереження матеріальних зв'язків з республіками СНД.

У правовому аспекті основою участі Республіки Білорусь є використання в процесі здійснення ЗЕД регуляторів даної діяльності:

- міжнародних угод;

- національне і закордонне законодавство;

- судові й арбітражні рішення;

- звичаї (правові звичаї);

- торгові звичаї (практика сторін);

- контрактні положення.

Законом Республіки Білорусь «Про основи зовнішньоекономічної діяльності Республіки Білорусь» були проголошені принципи регулювання ЗЕД:

- невтручання державних органів у діяльність суб'єктів ЗЕД. Закон визначив їх задачі в регулюванні даної діяльності лише за допомогою податків, кредитної політики, митних зборів, нетарифного регулювання;

- відповідальність державних органів за збитки заподіяні рішеннями суб'єктам ЗЕД і можливість захисту в судовому порядку.

Основними принципами державного регулювання зовнішньоторгівельної діяльності в Республіці Білорусь є:

1) реалізація зовнішньоторгівельної політики як складової частини єдиної зовнішньої політики Республіки Білорусь;

2) єдність системи державного регулювання зовнішньоторгівельної діяльності і контролю за її здійсненням;

3) єдність політики експортного контролю, здійснюваної в Республіці Білорусь;

4) єдність і цілісність митної території Республіки Білорусь;

5) пріоритет економічних заходів державного регулювання зовнішньоторгівельної діяльності;

6) неухильне дотримання законодавства Республіки Білорусь при здійсненні мір державного регулювання зовнішньоторгівельної діяльності;

7) рівноправність всіх учасників зовнішньоторгівельної діяльності і їх не дискримінація;

8) захист державою прав і законних інтересів учасників зовнішньоторгівельної діяльності;

9) виключення невиправданого втручання державних органів у зовнішньоторгівельну діяльність суб'єктів господарювання, нанесення збитку її учасникам і економіці Республіки

Білорусь у цілому;

10) рівноправність, повага суверенітету, невтручання у внутрішні справи країн - торгових партнерів Республіки Білорусь;

11) неухильне виконання зобов'язань, прийнятих Республікою Білорусь по міжнародних договорах.

Виділяється два рівні міжнародних економічних відносин.

Міжнародні, міждержавні відносини, що виникають між суб'єктами які володіють публічною владою. Суб'єктами є держави і міжнародні організації, створені державами. Рівний над рівним.

Міжнародні не міждержавні відносини. Відносини між приватноправовими суб'єктами.

Держава має правосуб'єктність, але без права застосування влади. Суперечка зважується в судовому порядку.

На міждержавному рівні форми міжнародних економічних відносин:

- міжнародні договори, міждержавні угоди;

- участь у міжнародних організаціях (ВТО).

На приватноправовому рівні форми ЗЕД:

- міжнародна торгівля товарами;

- міжнародна купівля-продаж товарів;

- зустрічна торгівля (бартер, зустрічні закупівлі, зустрічні постачання); - прикордонна торгівля;

- посередницька діяльність;

- договори про винятковий продаж товарів;

- міжнародна торгівля послугами. Основними видами міжнародних послуг є :

- міжнародні перевезення і транспортні послуги;

- в області систем зв'язку, обміну інформації й обслуговування інформаційних міжнародних систем;

- банківські й інші фінансові послуги;

- комерційні фінансові міжнародні операції (покупка векселів), страхування;

- міжнародна туристична діяльність;

- послуги по забезпеченню трансграничної міграції робочої сили;

- міжнародна передача прав інтелектуальної власності;

- роботи з будівництва об'єктів;

- іноземні інвестиції. Другорядні форми ЗЕД:

- міжнародна кооперація по різних питаннях;

- міжнародний науковий, технічний, культурний, гуманітарний обмін;

- міжнародна гуманітарна допомога і благодійні операції;

- військово-технічне співробітництво.