Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність (2004)

7.4. Форми правового регулювання інвестиційного процесу

Найпоширенішою формою правового регулювання договірних відносин в інвестиційній сфері є договір підряду. Він, як правило, включає загальні умови, додаткові і особливі умови виконання робіт. Загальні умови встановлюються чинним законодавством, державними стандартами, державними будівельними нормами. Додаткові умови, які не суперечать загальним, передбачають відносини конкретних замовника