Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2003)

6.8. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

До малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) належать предмети, термін експлуатації яких не перевищує один рік. Питома вага використання МШП на проведення навчальних і наукових робіт, на господарські потреби установ у порівнянні з використанням інших матеріальних цінностей на потреби установ є незначною, однак перехідні запаси МШП порівняно з матеріальними запасами досить великі.

За складом МШП поділяються на дві групи:

— інструменти і пристрої загального і спеціального призначення, використовувані в кабінетах, відділеннях, лабораторіях, майстернях, дільницях установи;

— швидкозношуваний господарський інвентар, використовуваний в установі для господарських потреб.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух МШП, що належать установі та знаходяться в складі запасів, призначений активний субрахунок №221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі і в експлуатації».

У бюджетних установах в розмірі вартості МШП утворюється фонд у МШП, обліковуваний на пасивному субрахунку №411 «Фонд в МШП за їх видами», який є грошовим виразом коштів вкладених у МШП, що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи.

За дебетом субрахунка №221 відображаються за договірною вартістю (без ПДВ) придбані або виготовлені МШП, за кредитом — відпускання МШП в експлуатацію зі списанням на зменшення фонду МШП.Документальне оформлення надходження і відпускання МШП в експлуатацію, а також облік на складах ведеться аналогічно обліку матеріалів. Міністерством статистики України наказом № 145 від 22.05.96 затверджено типові форми первинних документів з обліку МШП (табл. 6.5).Аналітичний облік за субрахунком № 221 у бухгалтерії ведеться за назвами предметів, кількістю, вартістю і матеріально відповідальними особами в книзі кількісно-сумового обліку матеріалів ф- № 296, тобто аналогічно обліку матеріалів.

Основні бухгалтерські проводки з обліку МШП наведено в табл. 6.6.

Таблиця 6.6

Основні бухгалтерські проводки з обліку МШП

Зміст операційКореспонденція рахунків
ДебетКредит
1. Надійшли МШП від постачальника за рахунок коштів загального фонду

— за договірною ціною без ПДВ

— на суму ПДВ

Одночасно за договірною вартістю без ПДВ
221

801,802

801,802
311,321

311,321

411
2. Надійшли МШП від постачальників, придбані за рахунок спеціального фонду — за договірною ціною без ПДВ

— на суму ПДВ

— одночасно за договірною ціною без ПДВ
221

641

811
313,323

313,323

411
3. Надійшли МШП, придбані через підзвітних осіб одночасно221 801,802,811362 411
4. Надійшли МШП в порядку гуманітарної допомоги221411
5. Списані МШП на підставі актів411221
6. Оприбутковані лишки МШП, виявлені при інвентаризації211411
7. Виявлені нестачі МШП, віднесені за рахунок установи411221
8. Виявлені нестачі МШП, віднесені на винних осіб одночасно411 363221 642