Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2003)

7.3. Облік сум за дорученнями

До сум за дорученнями належать кошти, які надходять:

— для проведення розрахунків з молодими фахівцями (підйомні);

— на виплату студентам стипендій, матеріальної допомоги та доплат до державних стипендій за рахунок коштів замовників;

— на придбання методичної літератури і навчальних посібників для студентів заочної форми навчання;

— на придбання замовлених централізованим порядком бланків документації з бухгалтерського обліку, звітності;

— на придбання путівок працівникам установ;

— для створення фонду преміювання науково-дослідних установ;

— на виконання певних доручень відповідно до рішення Уряду;

— добровільні компенсації хворих за надані їм інші медичні послуги лікувально- та санітарно-профілактичними закладами;

— інші кошти фізичних і юридичних осіб на виконання певних доручень;

— кошти, що надходять як благодійні та спонсорські внески. Витрачання сум за дорученнями здійснюється на видатки, зазначені у дорученні без складання кошторису доходів і видатків.Усі суми за дорученнями зберігаються на одному поточному (реєстраційному) рахунку, для відкриття якого потрібний дозвіл відповідного органу Державного казначейства або фінансового органу. У дозволах на відкриття рахунка зазначається джерело надходження коштів, цілі, на які вони використовуються, номери та дати рішень Уряду України, рішень місцевих органів влади або інших нормативно-правових актів, відповідно до яких бюджетним установам надано право отримувати кошти для виконання певних доручень.

Для обліку операцій з коштами сум за дорученнями призначені такі субрахунки:

— активний субрахунок № 314 «Поточний рахунок для обліку сум за дорученнями»;

— активний субрахунок № 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями»;

-— пасивний субрахунок № 673 «Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями».

Основні бухгалтерські проводки з обліку сум за дорученнями наведено в табл. 7.5.

Таблиця 7.5

Основні бухгалтерські проводки з обліку сум за дорученнями в умовах казначейського обслуговування позабюджетних коштів

Зміст операційКореспонденція рахунка
ДебетКредит
1. Надійшли кошти на спеціальний реєстраційний рахунок для виконання певних доручень324673
2. Перераховані кошти на придбання матеріальних цінностей, зазначених у дорученнях675324
3. Надійшли та оприбутковані матеріали23675
4. Придбані основні засоби одночасно109 673675 401
5. Надійшли кошти на придбання в централізованому порядку бланків документації з бухгалтерського обліку і звітності324673
6. Отримано від друкарні бланки документації з бухгалтерського обліку і звітності331675
7. Передано бланки особі, відповідальній за розподіл бланків362331
8. Проведено звіт матеріально відповідальної особи про розподілення бланків673362