Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Митне оформлення несупроводжуємого пасажирського багажу

Несупроводжиємий багаж - товари, які переміщуються через митний кордон України окремо від фізичної особи (власника або уповноваженої особи) на її адресу.

Несупроводжуємий багаж підлягає митному оформленню тією митницею, в зоні діяльності якої проживає відправник. При відправленні несупроводжуємого багажу його власник пред’являє митниці квиток для проїзду за кордон, закордонний паспорт та повинен заповнити дві митні декларації. У несупроводжуємому багажу не підлягає випуску валюта, цінності, продукти харчування. Митниця після оформлення багажу робить у деклараціях відмітки про пропущені предмети, а на останній сторінці паспорта - про оформлення багажу, засвідчує їх печаткою. Одна з декларацій видається власнику багажу, яку він повинен пред’явити на прикордонній митниці. Відмітка про відправлення багажу іноземними громадянами (за винятком студентів) ставиться на візі або квитку.

Несупроводжуємий багаж може бути відправлений з України:

• громадянами, що прямують за кордон на постійне місце проживання;

• громадянами України, що прямують за кордон у службових справах на термін більше одного року;

• іноземними громадянами, що прямують за кордон у службових справах;

• іноземними студентами, термін тимчасового перебування яких на Україні перевищує один рік.

Несупроводжуємий багаж може бути відправлений в Україну:

• громадянами, які їдуть в Україну на постійне місце проживання;

• громадянами України, які були у службовому відрядженні за кордоном більше одного року;

• іноземними громадянами, які прямують в Україну в службових справах, як правило на довготривалий термін перебування;

• іноземними студентами, строк тимчасового перебування яких в Україні перевищує один рік;

• представниками міжнародних іноземних організацій, представництв та осіб, які користуються на території України митними пільгами.

Також слід враховувати, що несупроводжуємий багаж не може містити предмети (партію товару) явно комерційного призначення.

Несупроводжуємий багаж громадян, які виїжджають з України на постійне місце проживання може містити без оподаткування предмети, що належать особисто їм і призначені для особистого користування. Побутові предмети пропускаються в кількості одного предмета або комплекту на сім’ю. Автомобілі, мотоцикли тощо пропускаються без митного оподаткування по одному предмету на особу. Багаж громадян, що прямують на постійне місце проживання, приймають до митного оформлення після пред’явлення митниці повністю оформлених документів на всіх членів сім’ї. Ці громадяни можуть оформити тільки одну відправку. При виїзді в країни СНД митнику пред’являють внутрішній паспорт з випискою, листок вибуття на постійне місце проживання. При виїзді в країни далекого зарубіжжя пред’являється віза на постійне місце проживання.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.