Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2004)

2.1.2. Облік бюджетного асигнування

Для аналітичного обліку одержаних асигнувань ведеться картка аналітичного обліку одержаних асигнувань, згідно з Порядком складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ затвердженого наказом ДКУ від 06.10.2000 р. № 100.

Вона ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо по кожному коду функціональної класифікації видатків. Картка ведеться окремо за загальним і за спеціальним фондами. Відкривається на рік. У рядку «кошторисне призначення» відображають суми відповідно до кошторису.

Записи про одержані асигнування здійснюються на підставі виписки органів ДКУ з реєстраційних (поточних) рахунків. Суми відкликаних асигнувань записують зі знаком мінус. Щомісячно у картці підраховується підсумок «Всього асигнувань за місяць», «Всього асигнувань за рік», «Залишок річних бюджетних призначень».

Для обліку наявності та руху коштів загального фонду державного бюджету Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено активний рахунок 32 «Рахунки в казначействі»: субрахунок 321 «Реєстраційні рахунки». За дебетом субрахунка 321 відображається надходження бюджетного асигнування на утримання установи або проведення централізованих заходів за рахунок загального фонду, а за кредитом його витрачання на підставі виписок із реєстраційного рахунку.

Для обліку доходів за загальним фондом призначений пасивний рахунок 70 «Доходи загального фонду», який має два субрахунки 701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи і на інші заходи» та 702 «Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи і на інші заходи». За кредитом субрахунків 701 і 702 відображають: суми бюджетного асигнування, що надійшло згідно із затвердженим кошторисом, суми виявлених надлишків матеріалів і грошей у касі, та безоплатно одержані матеріали. За дебетом субрахунків 701 і 702 відображають: суми відкликаних асигнувань, суми нестач і втрат матеріалів, віднесених за рахунок установи, списання асигнувань, одержаних за поточний рік із віднесенням його на результат виконання кошторису за загальним фондом. Бухгалтерські записи щодо обліку асигнування наведено в таблиці 2.1.При фінансуванні за відомчою структурою вищому розпорядникові бюджетних коштів відкривається в органі ДКУ реєстраційний рахунок, або в установі уповноваженого банку поточний рахунок на видатки установи -

для обліку асигнувань загального фонду, що надійшли на утримання установи, та для переказу коштів підвідомчим установам в органі ДКУ особовий рахунок, або в установі уповноваженого банку - поточний рахунок для переведення підвідомчим установам. Планом рахунків для об ліку зазначених операцій передбачені відповідні субрахунки 321 «Реєстраційні рахунки», 311 «Поточні рахунки на видатки установи» та 322 «Особові рахунки», 312 «Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам». Субрахунки 322 і 312 призначаються для обліку коштів, які наді йшли до головних розпорядників або розпорядників коштів другого ступеня - вищих розпорядників коштів, для переказу підвідомчим їм установам. Субрахунки 321 і 311 призначаються для обліку коштів, що надійшли на утримання установи або на проведення централізованих заходів зі рахунок загального фонду. Ці субрахунки використовуються розпорядниками коштів усіх ступенів.

Таблиця 2.1.Для обліку внутрішніх розрахунків, що виникають під час виконання кошторисів, передбачений субрахунок 681 «Внутрішні розрахунки за загальним фондом». Залежно від того, у розпорядника коштів якого ступеня він використовується, субрахунок 681 може бути активним, пасивним або активно-пасивним.

У головних розпорядників коштів субрахунок 681 завжди є активним. Дебетовий залишок протягом року відображає суму асигнувань підвідомчих установ і повинен дорівнювати сумі кредитових залишків цього ж субрахунку у всіх підвідомчих установах. Під час складання консолідованого балансу протягом року ці залишки взаємно виключаються.

У нижчих розпорядників коштів, що не мають підвідомчих установ субрахунок 681 - пасивний (аналогічний субрахункові 701) і застосовується для обліку асигнувань загального фонду, отриманих від вищого розпорядника коштів.

У нижчих розпорядників, що мають підвідомчі установи субрахунок 681 - активно-пасивний.

Бухгалтерські записи щодо обліку асигнування за відомчою структурою наведено в таблиці 2.2.