Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2004)

3.1.2. Облік розрахунків із заробітної плати

Для обліку розрахунків із заробітної плати використовується пасивний субрахунок 661 «Розрахунки із заробітної плати». За кредитом цього субрахунка відображають нарахування заробітної плати, а за дебетом - утримання, суми депонованої заробітної плати та виплати

Важливим моментом під час нарахування заробітної плати є джерело нарахування, а саме: за рахунок яких коштів нараховується заробітна плата (за рахунок загального чи спеціального фонду). Нарахування заробітної плати для бюджетних установ є фактичними видатками, для яких передбачено код 1111 «Заробітна плата».

УТРИМАННЯ

Утримання із заробітної плати - форма стягнення з робітників та службовців податків та інших платежів.

Обов'язкові види утримань (згідно із чинним законодавством);

1. Прибутковий податок. Здійснюється відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 26 травня 2003 р. № 889-М

Законом визначено об'єкти оподаткування загальний місячний оподатковуваний дохід, чистий річний оподатковуваний дохід, доходи з джерелом їх находження з України та іноземні доходи.

У законі визначено перелік доходів, що включаються до оподатковуваного доходу, і ті, які не включаються до нього.Відповідно до зазначеного закону платник податку має право на податковий кредит - суму витрат, понесених платником податків у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу.

Окремими пунктами закону визначені податкові соціальні пільги, які дають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного працедавця у вигляді заробітної плати. Для будь-якого платника податку соціальні пільги встановлюються у розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі, затвердженій законом на 1 січня звітного податкового року, інші - у розмірі 150% та 200%, залежно від пільгових категорій працівників. Якщо є право на застосування кількох податкових соціальних пільг вона застосовується лише один раз - причому з підстави, котра передбачає її найбільший розмір. Податкова соціальна пільга застосовується виключно за одним місцем роботи, яке працівник обирає самостійно.

Відповідальність за нарахування, утримання та сплату до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати несе працедавець, який такі доходи, тобто бюджетна установа. Ставка податку становить 15% від об'єкта оподаткування, крім випадків, окремо визначених даним законом.

З 1.01.2004 р. та до 31.12.2006 р. ставка оподаткування встановлена на рівні 13% від об'єкта оподаткування.

На період до 2007 р. законом визначені відсотки від податкової соціальної пільги для будь-якого платника податку.

2 Внески на обов'язкове пенсійне страхування. Здійснюються відповідно до Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-ІV та Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Утримується 1% із сукупного оподатковуваного доходу, якщо він не перевищує 150 грн., і 2%, якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150 грн. (до 2 660 грн.). Якщо працівники бюджетної установи мають статус державних службовців або обіймають посади, роботи за яким зараховується до трудового стажу, котрий дає право на одержання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутату України», «Про Національний банк України», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митним кодексом України, положенням про помічника консультанта народного депутата України, для них передбачено диференційовані ставки утримань збору до Пенсійного фонду:

До 150 грн.-1%,

151-250 грн. -2%,

251-350 грн.-3%,

351-500 грн. -4%,

501 і більше-5%.

3.Внески до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Здійснюються відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням» від 18.01 2001р. № 2240-ІII у розмірі 0,5% із сукупного оподатковуваного доходу (max 2 660 грн.), та якщо розмір сукупного оподатковуваного доходу більше прожиткового мінімуму для працездатної особи - у розмірі 1%.

4. Внески до Фонду державного соціального страхування випадок безробіття. Здійснюються відповідно Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111 у розмірі 0,5% із сукупного оподатковуваного доходу (max 2 660 грн.).

5. За виконавчими листами. Утримується після утримання прибуткового податку.

Добровільні види утримань (тільки за заявою працівника):

- профспілкові внески - 1% (max 2660 грн.);

- добровільні страхові внески та внески до недержавних пенсійних фондів;

- за товари, придбані з розстрочкою платежу, та інші. Бухгалтерські записи з обліку заробітної плати подано в таблиці 3.1.

Облік розрахунків із заробітною плати ведеться в меморіальному ордері № 5 зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій, типова форма № 405 (бюджет). Записи здійснюються на підставі зведення розрахунково-платіжних відомостей окремо за загальним і спеціальним фондами, та систематизуються за кодами функціональної класифікації і видами коштів спеціального фонду. Позиція оборотів у вигляді всіх відповідних кореспондуючих рахунків переноситься до книги «Журнал-головна».

Таблиця 3.1

Кореспонденція з обліку заробітної плати

№ пор.Зміст операційДебетКредит
1Нарахована заробітна плата за рахунок загального фонду801,802 811-813661
2Нарахований гонорар801,802 811-813661
3Утриманий із заробітної плати прибутковий податок661641
4Утримано із заробітної плати внески на обов'язкове пенсійне страхування661651 652
5Утримано із заробітної плати внески до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності661
6Утримано із заробітної плати внески до Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття661653
7Утримано із заробітної плати профспілкові внески661666
8Утримано із заробітної плати за товари, придбані з розстрочкою платежу661663
9Утримано із заробітної плати за виконавчими листами661668
10Депоновано несвоєчасно одержану заробітну плату661671
11Видана із каси заробітна плата661301
12Видана із каси депонована заробітна плата671301