Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік короткострокових позик

Короткостроковою позикою вважається позика, видана на термін до одного року. Отримання як довгострокових, так і коротко строкових позик бюджетною установою регулюється чинним законодавством.

У бухгалтерському обліку для синтетичного обліку сум короткострокових позик, одержаних відповідно до чинного законодавства, передбачено рахунок 60 "Короткострокові позики", який включає субрахунки:

601 "Короткострокові кредити банків";

602 "Відстрочені короткострокові кредити банків";

603 "Інші короткострокові позики";

604 "Прострочені позики";

605 "Короткострокові позики з бюджету".

Субрахунок 601 "Короткострокові кредити банків" передбачений для обліку сум коротко строкових кредитів, одержаних установою в банках в національній та іноземній валюті відповідно до чинного законодавства.

На субрахунку 602 "Відстрочені короткострокові кредити банків" обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.На субрахунку 603 "Інші короткострокові позики" обліковуються суми коротко строкових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку 604 "Прострочені позики" обліковуються суми прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, в інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті відповідно до чинного законодавства.

Субрахунок 605 "Короткострокові позики з бюджету" використовується сільськими, селищними, міськими (міст районного підпорядкування) бюджетами для обліку сум короткострокових позик, одержаних з бюджету вищого рівня (районного, міського, обласного).

Ці субрахунки щодо балансу є пасивними, і тому отримання позики відображається за кредитом, а погашення — за дебетом.

У бухгалтерському обліку операції з отримання і погашення позик відображаються із дотриманням наступної кореспонденції рахунків: Отримання короткострокового кредиту в банку:

Дт субрах. 319 Кт субрах. 601

Відстрочення терміну погашення короткострокового кредиту банку:

Дт субрах. 601 Кт субрах. 602

Отримання позики з бюджету чи кредитної спілки:

Дт субрах. 319 Кт субрах. 603

Відображення простроченої короткотермінової позики:

Дт субрах. 601, 602, 603, 605 Кт субрах. 604

Отримання короткострокової позики з бюджету вищого рівня (районного міського, обласного) сільськими, селищними, міськими (міст районного підпорядкування) бюджетами:

Дт субрах. 319 Кт субрах. 605

Порядок сплати відсотків, погашення позики чи кредиту із визначенням джерела сплати регулюється нормативними документами відповідних центральних органів державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Залежно від цього здійснюватиметься кореспонденція рахунків в бухгалтерському обліку. Бюджетна установа не має права сама вирішувати порядок отримання і погашення короткотермінових кредитів в установах банків чи інших фінансових і кредитних установах.

Аналітичний облік отриманих короткотермінових позик чи кредитів ведеться в розрізі кожної кредитної установи та виду кредиту.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.