Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік розрахунків з працівниками за іншими розрахунками

Поряд із найбільш розповсюдженими (типовими) розрахунками із заробітної плати та зі стипендіатами в рамках розрахунків з оплати праці можуть використовуватись й інші види розрахунків:

— з працівниками за товари, продані в кредит;

- з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках;

- з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування;

- з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків;

— з працівниками за позиками банків;

— за виконавчими документами та інші утримання;

— інші розрахунки за виконані роботи.

Зокрема, на субрахунку 663 "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит" обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями-зобов'язаннями працівників за товари, продані в кредит торговельними організаціями.

На субрахунку 664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках" обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.На субрахунку 665 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування" обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів за договорами добровільного страхування шляхом безготівкових розрахунків.

На субрахунку 666 "Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків" обліковуються утримані із заробітної плати за заявами працівників членські профспілкові внески при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями.

На субрахунку 667 "Розрахунки з працівниками за позиками банків" обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позикотримача на погашення позики, одержаної в установі банку відповідно до чинного законодавства.

На субрахунку 668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання" обліковуються суми, утримані із заробітної плати, стипендій і пенсій за виконавчими листами та іншими документами.

За дебетом субрахунків 661-668 відображаються перерахування сум з поточних, реєстраційних чи спеціальних реєстраційних рахунків за дорученням працівників — утримання із заробітної плати за товари, продані в кредит; в Установи банків на вклади; за договорами добровільного страхування; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків, при цьому кредитуються відповідні субрахунки 311, 313, 321, 323.

На субрахунку 669 "Інші розрахунки за виконані роботи" обліковуються розрахунки за сумами гонорару, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам і т.ін.) за роботи і виступи за договорами і разовими замовленнями. У кредит субрахунку 669 записуються суми нарахованих гонорарів, при цьому дебетуються відповідні субрахунки класу 8 "Витрати" Аналогічно у кредит цього субрахунку відносять суми виплачених гонорарів одночасно дебетується субрахунок 301 "Каса в національній валюті". Утримання сум з гонорару записується за дебетом субрахунку 669.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.