Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Інвентаризація молодняку тварин та тварин на відгодівлі

Особливості тут полягають в тому, що молодняк великої рогатої худоби та тварини на відгодівлі включаються в описи окремо, із зазначенням інвентарних номерів, кличок, статі, масті, породи та інше.

Тварини на відгодівлі обліковуються за груповим порядком, включаються в описи за віком та статевими групами, з зазначенням кількості голів та живої ваги у кожній групі.Описи ж складаються за видами тварин окремо у фермах, цехах, відділеннях, бригадах у розрізі облікових груп і матеріально відповідальних осіб.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.