Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Інвентаризація незавершених науково-дослідних робіт, незавершеного виробництва та капітального будівництва і незакінчених капітальних ремонтів

Науково-дослідними установами та навчальними закладами інвентаризуються незакінчені роботи, які виконуються за договорами з їх виконавцями. При проведенні інвентаризації потрібно встановити:

—наявність договору із замовником;

— правильність визначення кошторисної вартості виконаних робіт за кожною темою на дату інвентаризації;

— правильність відображення фактичних витрат за темою та наявність невикористаних матеріальних цінностей;

—причини різкого або необгрунтованого відхилення фактичних витрат від кошторисної вартості;

—врахування витрат за закінченими і сплаченими замовником роботами.

Висновки інвентаризації оформлюються протоколом, у якому вказуються заходи, направлені на виявлення недоліків.

Незавершеним виробництвом у виробничих (навчальних) майстернях вважаються заготовки (деталі, вузли, агрегати) та вироби, не повністю укомплектовані і не передані на склад.До проведення інвентаризації незавершеного виробництва у майстернях, на склад необхідно здати усі непотрібні для виробництва матеріали, деталі, напівфабрикати, а також усі деталі, вузли та агрегати, обробка яких завершена.

Описи складаються окремо по ножній майстерні із зазначенням найменування заготовок, стадії або ступеня їх готовності, кількості або обсягу.

Матеріали та придбані напівфабрикати, які перебувають на робочих місцях і не піддані обробці, в загальні описи інвентаризації незавершеного виробництва не включаються, а записуються в окремі описи.

Незавершеним виробництвом у підсобних (навчальних) сільських господарствах при установах вважаються витрати під озимі посіви, на оранку зябу, підготовку пару, парників і теплиць, а також видатки для закладення садів, ягідників і виноградників.

Інвентаризація проводиться з кожного виду незакінчених робіт, при цьому інвентаризаційною комісією перевіряються натуральні показники та фактичні витрати. Фактичні витрати визначаються шляхом вибірки з первинних документів та облікових регістрів.

Щодо незавершеного капітального будівництва і незакінчених капітальних ремонтів, то в ході інвентаризації перевіряють їх обсяги безпосередньо на місці їх проведення. За наслідками цього оформляються акти, де вказуються найменування об'єкта, списання і обсяг виконаних робіт за кожним об'єктом і видом робіт, кошторисна і фактична вартість. При цьому слід врахувати, що на об'єкти, будівництво або ремонт яких вже закінчено, однак з певних причин вони не введені в експлуатацію, складають окремі акти.

На незакінчений капітальний ремонт будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об'єктів складається окремий акт, в якому вказуються: назва об'єкта, що ремонтується, опис і відсоток виконаних робіт, кошторисна і фактична вартість виконаних робіт.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.