Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність (2006)

2.3. Фази запровадження валюти євро

Створюючи графік переходу до Європейського валютного союзу, Європейська Комісія розробила детальнішу періодизацію цього процесу, ніж було встановлено Маастрихтським договором. Нереалізовану частину другого етапу, а також третій етап було поділено на три конкретніші фази "А", "Б" і "В".

Фаза "А": підготовка до Європейського валютного союзу (травень 1998 — 31 грудня 1998 р.). У цей період Європейська Рада визначила перелік країн, що задовольняють критерії конвергенції до ЄВС. Водночас було здійснено певні підготовчі заходи:

• визначено й оголошено фіксовані ставки обмінних курсів національних валют країн — членів ЄВС щодо євро;

• створено Європейський центральний банк і Європейську систему центральних банків;

• розпочато виробництво банкнот і монет, деномінованих у євро;

• прийнято необхідну юридичну базу для створення ЄВС;

• створено національну систему органів кожної країни-члена для керівництва переходом до нової валюти;

• доручено банкам та іншим фінансовим установам розробити детальні плани переходу на валюту євро.

Фаза "Б": початок існування Європейського валютного союзу (1 січня 1999р. - 31 грудня 2001 р.). Основи досягненням цієї фази стало запровадження нової валюти євро безготівкових розрахунках. Цей період збігається з початком останнього етапу створення ЄВС і передбачає такі заходи; • остаточну фіксацію обмінних курсів національних валют щодо євро;* початок здійснення єдиної кредитно-грошової і валютної політики у межах ЄВС;

* передачу повноважень щодо здійснення валютної політики Європейському центральному банку;

* повний перехід Європейської системи центральних банків на здійснення валютних операцій у євро;

* випуск державних боргових зобов'язань у євро;

* встановлення в усіх країнах ЄВС однакових відсоткових ставок;

* початок функціонування платіжної системи TARGET (Транс-європейської автоматизованої системи розрахунків у режимі реального часу).

Фаза "В": остаточний перехід до єдиної валюти євро (1 січня 2002 р. — липень 2002р.). День 1 січня 2002 року ще називають "E-day" - днем, коли євро стала єдиною законною валютою на території Європейського валютного союзу. У цьому зв'язку передбачалося:

• січень — червень 2000 р. — випуск в обіг готівкових банкнот і монет євро, подвійне функціонування в обігу національних валют і євро;

• з 1 липня 2002 р. — припинення обігу і знищення національних валют країн — членів ЄВС;

• остаточний перехід банків і фінансових установ на єдину валюту і конвертація в євро всіх платіжних засобів;

• початок використання державними установами, приватними фірмами і громадянами виключно валюти євро.