Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

2. Зміст курсу «Міжнародна економіка»

Зміст дисципліни «Міжнародна економіка» визначений її предметом. Основні теми курсу можна виокремити у семи глобальних питаннях. Теорія зовнішньої торгівлі дає відповіді, зокрема, на наступні запитання.

1. Що вивчає зовнішня торгівля?

Це питання націлене на ті переваги, які отримує індивідуум однієї країни, торгуючи з економічними суб'єктами іншої країни. Одночасно постає запитання, які вигоди від зовнішньої торгівлі мають держава зокрема і світ у цілому. Чи може завдяки міжнародній і торгівлі зрости добробут окремого індивідуума, країни або світу?

2. Як можна пояснити існування міжнародного поділу праці?

У рамках відповіді на дане запитання необхідно з'ясувати, за яких умов виникає обмін товарами між окремими народними господарствами, тобто за яких умов країни займаються торгівлею; яка країна у виробництві певного товару має перевагу; що можна сказати про напрямок і обсяг торгівлі та які процеси пристосування у деяких основних змінних відбуваються в результаті впровадження торгівлі (реальне розміщення факторів, розподіл доходу). Однак міжнародний поділ праці стосується не лише торгових потоків, а й мобільності факторів, і завдяки цьому й розташування домашніх господарств та підприємств. Таким чином, теорія зовнішньої торгівлі є також теорією місцезнаходження.3. Які фактори визначають міжнародний обмін?

Міжнародну економіку цікавлять фактори, що впливають на обмінні стосунки під час торгової рівноваги, зміни відносин обміну в часі і зворотні дії, які можуть поліпшити чи погіршити відносини обміну в окремих народних господарствах.