Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

4. Умови торгівлі при різних рівнях продуктивності

1. Основна Ідея. Відносні цінові переваги можуть бути обгрунтовані з точки зору продуктивності. Для випадку обмежених виробничих функцій і єдиного виробничого фактора праці ми це подали в моделі Д. Рікардо. Можливою формою прояву переваги продуктивності є відмінності в неоднаковій виробничій ефективності факторів. Зрештою, можна уявити, що виробничий процес якогось певного сектора має високий технічний рівень. Надалі ми приймемо за умову такий випадок. Коли в двох країнах однакові співвідношення

попиту й однакова забезпеченість факторами, то країна матиме порівняльні цінові переваги для того товару, при виробництві якого вона досягає вищого технічного рівня.2. Припущення 1 щодо дії виробничої функції. Виробничі фактори в обох країнах - праця і

капітал. Виробнича функція є субституціальною і лінійно-гомогенною, яка в обох країнах відрізняється параметром ефективності.

Відмінність у параметрі ефективності означає, що фактори виробництва в обох країнах мають різну продуктивність. Параметр ефективності визначають через Я, тому функція виробництва Батьківщини має вигляд:

Q1 =