Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

7. Обернена факторомісткість

Економічний зміст оберненої факторомісткості. раніше ми припустили, що капіталомісткість сектора при будь-якому співвідношенні цін на фактори є завжди більшою або меншою, ніж в інших секторах. Також може бути випадок, коли дві виробничі функції характеризуються тим, що умова к2 >< kt не підходить для всіх цінових співвідношень на фактори виробництва. Цілком можливо, що в одній галузі kt > к2, а в іншій - к2> кг У даному випадку йдеться про обернену факторомісткість.На рисунку 5.7 функції k7та k2розміщені так, що умова к2 > кр не виконується для всіх співвідношень процентних ставок і зарплати. А відомо з 5.6', що зростання функції (р/р2) = g(l/r) залежить від kt>< kr Ця"функція має від'ємний нахил для галузі к1 > кТ Для к= к2 зростання дорівнюватиме, нулю, а для к2 > k; воно буде додатним. Одна з таких функцій зображена на рисунку 5.7 у нижньому квадранті. З цього випливають такі твердження: