Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

5. Міжчасова торгівля і рух капіталу

Цікавий зв'язок між рухом капіталу і товарів виявляється у міжчасовому контексті. Розглянемо обсяг товару Q, який може бути.спожитий і неспоживання якого означає створення капіталу. При відмові від споживання у періоді О (інвестиції) можливо збільшити обсяг споживання в наступні періоди, Товар, який розглядають, є, таким чином, як споживчим, так і інвестиційним. Можна також через відмову від споживання обсягу ТМ у періоді О виготовити споживчий товар обсягом МР у періоді 1 (рисунок 9.3а). Отже, крива ТҐ характеризує криву трансформації у часі.

На рисунку 9.3 припущено, що західноєвропейська країна має сприятливі можливості трансформації у часі (рисунок 9.3а), а східноєвропейська країна навпаки - несприятливі можливості трансформації. Одночасно припущено, що в обох країн - подібні преференції.За прийнятних умов обидві країни можуть збільшити свій добробут завдяки спеціалізації західноєвропейської країни на тому товарі, у виробництві якого вона має переваги в період 1 і експортуватиме обсяг РК. У період О вона імпортує обсяг КС. Тоді виникають борги (у розмірі КС), які вона виплачує в періоді 1. Тангенс кута а характеризує міжчасові умови торгівлі, тобто відносну ціну в часі. Ця відносна ціна дорівнює граничній нормі трансформації, а також граничній нормі заміщення у часі.

Для східноєвропейської країни характерна протилежна картина. Ця країна спеціалізується на виробництві в періоді О й експортує товар у цьому ж періоді (LP*) та імпортує у періоді 1 (LC*). Східноєвропейська країна надає кредит у періоді О, який повертають у періоді 1.