Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

3. Реальне господарське порушення рівноваги

Реальне господарське порушення може позначатися на торговій рівновазі й на рівновазі на фінансовому ринку.

У випадку пріоритетного переміщення на користь товару 1 відбувається підвищення попиту на товар 1 і пряма паритету купівельної спроможності ОК на рис. 20.6 рухається вниз (ОК"). При новій рівновазі (точка U) вітчизняна валюта буде ревальвувати.Якщо замість пріоритетного зрушення розглядають технічний прогрес у виробництві товару 1 на Батьківщині, то крива W зміститься вліво. При заданому співвідношенні цін Р/Р* (чи р/р2 ) і заданому обмінному курсі інвестори були б зацікавлені вкладати свої фінансові активи на Батьківщині. Отже, точка F не може бути точкою рівноваги. Проте якщо відбудеться ревальвація вітчизняної валюти завдяки руху капіталу, то рівновага передбачатиметься в точці F . Тому крива W переміщується вліво. На простому прикладі з малою країною можна припустити, що радіус-вектор ОК є заданим і нова рівновага (точка L") характеризується ревальвацією національної валюти.