Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

3. Очікування валютного курсу і паритет купівельної спроможності валют

У довготерміновій рівновазі в ретроспективі паритет купівельної спроможності валют (рівняння 20.3) завжди виконується, якщо не брати до уваги переміщення капіталу внаслідок фінансових операцій. Це відображається завдяки товарному арбітражеві чи перерозподілу грошової маси в розумінні монетарної теорії платіжного балансу. Звичайно, ми не беремо до уваги при розгляді довготермінового періоду короткотермінові порушення, тобто монетарні нерівноваги та їхній вплив на валютний курс. Рівняння 21.3 можна використовувати і для очікуваних величин. Якщо Р е =(Ре - Р)/Р - відображає очікуваний темп зростання цін, то можна пояснити очікувану зміну валютного курсу в довготерміновому періоді за допомогою різниці очікуваних темпів зростання цін даної країни і Закордону:W* = Ре - Ре\ (21.4)

Коли домашні господарства та підприємства очікують, що в даній країні рівень цін зростає сильніше, ніж у Закордоні, тоді вони розраховують на девальвацію вітчизняної валюти. Коли очікування стосується незначного зростання рівня цін в даній країні, ніж за кордоном, тоді w падає; вітчизняна валюта ревальвує.