Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

2. Основи макроекономічної моделі для відкритої економіки

1. Рівновага на ринку товарів. Рівновага на ринку товарів існує тоді, коли реальний попит дорівнює реальному результатові господарської діяльності (пропозиції) Y. Реальний попит складається з реального споживчого попиту С, реального попиту на інвестиції I і реального сальдо торговельного балансу, балансу послуг і некомерційних платежів Х-Іт, тобто:

Y=C + I + X-Im + G або

S(Y) + Im(Y,w,P7P) = G + Ці) + X(w,P*/P). (22.1)

Рівняння 22.1 визначає рівновагу на ринку товарів з точки зору витрат, але це рівняння також можна записати по-іншому. Країна виробляє товар Y, який використовують для внутрішнього споживання (Сй), інвестицій (IЛ) та експортують. Звідси:Y= С + I + X.

Усе споживання складається з внутрішнього споживання (С ) і реального споживання імпортних товарів:Ст - кількість споживання імпортного товару; Р*Ст - це вартість імпорту в цінах Закордону; P*wCm - вартість імпорту в цінах даної країни; ділення на Р показує реальну вартість імпорту товарів. Аналогічним є рівняння для загального попиту на інвестиції :то звідси випливає рівняння 22.1.

2. Рівновага на грошовому ринку. Реальний грошовий попит на гроші L залежить від національного доходу (НД) і процентної ставки.

L = l(Y і) з L>0, L.