Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

4. Інвестиційний мультиплікатор з міжнародним зворотним впливом

1. Надалі припускаємо, що дана країна в ситуації неповної зайнятості збільшує свої інвестиції, наприклад, через фіскальну політику.

Припущення 22.4': Грошовий ринок і обумовлені змінами попиту на гроші зміни процента не враховуються. Мультиплікатори інвестицій щодо НД у відкритій економіці при незмінному експорті можна представити формулами:Проходить витіснення заощаджень та імпорту, НД зростає. Це зростання спричиняє приріст імпорту і, разом з тим, - у вихідному положенні зрівноваженого балансу поточних операцій - його пасивізацію. Механізм дії інвестиційного мультиплікатора розглядається щодо великої країни.

Припущення 22.1': Зміни доходу на Батьківщині мають зворотний вплив через Закордон знову на неї.2. Якщо брати до уваги міжнародний зворотний вплив, то разом із зростаючим НД країни І збільшується її імпорт, тобто експорт країни II. Оскільки він є компонентом країни II, то разом із зростаючим експортом збільшується НД країни II. При цьому збільшується імпорт країни II і т. д. Потрібно очікувати, що на основі цієї міжнародної зворотної дії здійснюється більше зростання НД Батьківщини, ніж при незмінному експорті. Це відображено на рисунку 22.3.Отримуємо таку систему рівнянь:

S(Y) + Im(Y) - X(Y*) = І;

S*(Y*) + Im*(Y*) - X*(Y) = I*; (22.6)

ZL = Im(Y) - X(Y*) = 0.

Нехай у країні І відбувається автономний приріст інвестицій, то через загальну диференціацію, враховуючи, що т* = dX/dY* та т = dX*/dY, випливає:Якщо брати до уваги міжнародну зворотню дію, то імпорт Батьківщини призводить до збільшення національного доходу у Закордоні і в результаті цього зростає її експорт. Оскільки викликане зростання імпорту Закордону збільшує експорт Батьківщини, то пасивізація балансу поточних операцій у випадку міжнародного зворотнього впливу є меншою. Це підтверджує порівняння мультиплікаторів2.

Твердження: У випадку мультиплікатора в моделі з двома країнами інвестиційний мультиплікатор щодо НД (і разом з цим ефект зайнятості) є більшим, а пасивізація балансу поточних операцій менша, ніж у випадку без міжнародної зворотньої дії. Міжнародна зворотня дія пом'якшує небажані ефекти автономного зростання інвестицій.

3. Рівняння 22.6 становить цікаву вихідну точку для теорії передачі кон'юнктурного імпульсу. Звичайно, для постановки цього питання ми повинні відмовитися від нехтування різноманітними процентними ставками (Припущення А.22.4).